Dịch thuật: Phong xuy thảo động (thành ngữ)

PHONG XUY THẢO ĐỘNG
风吹草动
GIÓ THỔI CỎ LAY

Giải thích: gió thổi nhẹ, cỏ đã lay động. Ví sự dao động hoặc biến cố nhỏ
Xuất xứ: Hiện đại. Vương Trọng Dân 王重民 : Đôn Hoàng biến văn tập – Ngũ Tử Tư biến văn 敦煌变文集 - 伍子胥变文.

          Thái tử của Sở Bình Vương 楚平王 cưới một cô gái rất xinh đẹp, bị Sở Bình Vương nhắm đến, đoạt về làm vợ mình. Sợ mọi người phản đối, Sở Bình Vương bèn giết vị Sư phó của thái tử là Ngũ Xa 伍奢 và người con lớn của ông là Ngũ Thượng 伍尚 .
          Người con nhỏ của Ngũ Xa là Ngũ tử Tư 伍子胥 đã chạy trốn và thề sẽ báo thù cho cha và anh. Sở Bình Vương hạ lệnh khắp nơi truy bắt, còn cho dán hình Ngũ Tử Tư tại cổng thành ở các nơi, treo thưởng cho ai tróc nã được.
          Ngũ Tử Tư đành cải trang định trốn chạy sang nước Ngô. Qua nhiều ngày mới tiếp cận vùng Chiêu Quan 昭关, quan khẩu nhiều binh sĩ trấn giữ, trên thành lại có treo hình, vừa lúc đó Ngũ Tử Tư gặp được người bạn của cha là Đông Cao Công 东皋公. Đông Cao Công liền lén đưa Ngũ Tử Tư về nhà mình.
          Nhưng Đông Cao Công cũng không nghĩ ra được cách đưa Ngũ Tử Tư ra khỏi Chiêu Quan, đành để Ngũ Tử Tư ở nhà nhẫn nại chờ đợi cơ hội. Đợi 1 ngày, rồi 2 ngày cho tới 7 ngày mà vẫn chưa có cơ hội. Ngũ Tử Tử trong lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên một đêm nọ, tóc và râu của Ngũ Tử Tử bạc trắng.
          Đông Công Cao nói rằng:
          - Hiện tóc và râu của ông đã bạc, không giống lắm với hình nơi quan khẩu, đây là lúc thừa cơ xuất quan!
          Khi Ngũ Tử Tư qua cửa quan, tinh thần có chút căng thẳng. Chẳng bao lâu, mấy quân lại trấn giữ quan khẩu hoài nghi, liền chạy lên phía trước. Ngũ Tử Tư thấy có người đuổi theo, chẳng kịp chọn đường liền chạy thẳng. Trên đường, Ngũ Tử Tư chỉ sợ truy binh đuổi kịp, chỉ cần âm thanh cây cỏ lay động khi một chút gió thổi đến đã lập tức nấp vào rừng cây hoặc lùm cây bên đường.
          Sau đó, Ngũ Tử Tư tới được bên sông  nấp vào đám lau sậy, nhìn thấy trên sông có một ngư phủ đang chèo con thuyền nhỏ vào bờ. Ngũ Tử Tử liền chạy lên thuyền, xin ông lão đưa mình qua sông. Qua được sông, Ngũ Tử Tư bèn tháo cây gươm đeo bên người, nói với ông lão rằng:
          - Đây là gươm báu tổ truyền của nhà tôi giá đáng ngàn vàng, nay tặng cho lão trượng. Khi truy binh đuổi đến, xin ông chớ nói có tôi.
          Ông lão bảo rằng:
          - Xem bộ dạng của ông, tôi sớm đã biết ông chính là Ngũ Tử Tư trong hình dán nơi cổng thành. Sở Vương treo thưởng hậu hĩ cho người nào bắt được ông, thóc 5 vạn thạch, còn ban cho tước vị. Như thế mà tôi không cần, lẽ nào cần gươm báu của ông?
          Ngũ Tử Tư tạ lỗi, lên đường ra đi. Cuối cùng gặp được Ngô Vương. Ngũ Tử Tư giúp huấn luyện cho quân đội của Ngô Vương, xuất binh đánh Sở, thay cha và anh báo thù.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                               Quy Nhơn 24/10/2017

Nguyên tác Trung văn
PHONG XUY THẢO ĐỘNG
风吹草动
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post