Dịch thuật: Đông Lăng qua

ĐÔNG LĂNG QUA

Đông Lăng qua 东陵瓜 (dưa Đông Lăng)
          Lữ Hậu 吕后 dùng kế của Tiêu Hà 萧何 giết đại tướng Hàn Tín 韩信.
          Lưu Bang 刘邦 phái sứ giả tấn phong Tiêu Hà làm Tướng quốc, phong tước 5000 hộ, lệnh cho 1 Đô úy dẫn 500 binh  đến làm hộ vệ cho Tiêu Hà.
          Các đồng liêu tấp nập chúc mừng Tiêu Hà, chỉ có Thiệu Bình 召平 cho rằng, Tiêu Hà sắp gặp phải họa lớn.
          Thiệu Bình vào thời Tần, từng được phong là Đông Lăng Hầu 东陵侯,sau khi triều Tần diệt vong, Thiệu Bình thành dân thường, nhà nghèo, phải trồng dưa bên phía đông thành Trường An để sinh sống. Dưa của Thiệu Bình ngon ngọt, mọi người gọi là “Đông Lăng qua”.
          Thiệu Bình gặp Tiêu Hà, nói với Tiêu Hà rằng: Hoàng thượng bên ngoài chịu gió sương khổ cực, dẫn binh chinh chiến, còn ông nơi hậu phương thong thả bình yên, thế mà hoàng thượng lại phong thưởng cho ông, vì sao vậy? Bởi vì Hàn Tín gần đây tại hậu phương mưu phản, hoàng thượng đối với ông cũng đã có lòng nghi ngờ. Hi vọng ông chớ có nhận phong thưởng, đồng thời đem toàn bộ gia sản của ông sung vào quân lương đi.
         Tiêu Hà nghe theo lời của Thiệu Bình, quả nhiên thoát được họa, Lưu Bang vô cùng vui mừng.
          Về sau dùng “Đông Lăng qua” để chỉ dưa ngon ngọt, hoặc dùng để ví việc từ quan về ở ẩn sống một cuộc sống điền viên.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng
                                                             Quy Nhơn 16/10/2017

Nguồn
HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN
皇朝典故纪闻
Tác giả: Hướng Tư 向斯
Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post