Dịch thuật: Hợp hoả tố tửu (Tiếu lâm quảng kí)合伙做酒
    甲乙谋合本做酒,甲谓乙曰: “汝出米, 我出水.乙曰: “米若我的, 如何算账?” 甲曰: “我决不亏心. 到酒熟时, 只逼还我这些水罢了, 其馀多是你的.”
                                   (笑林广记)

HỢP HOẢ TỐ TỬU
          Giáp Ất mưu hợp bản tố tửu, Giáp vị Ất viết: “Nhữ xuất mễ, ngã xuất thuỷ.” Ất viết: “Mễ nhược ngã đích, như hà toán trướng?” Giáp viết: “Ngã quyết bất khuy tâm.  Đáo tửu thục thời, chỉ bức hoàn ngã giá ta thuỷ bãi liễu, kì dư đa  thị nễ đích.”
                                                             (Tiếu lâm quảng kí)

HÙN VỐN NẤU RƯỢU
          Giáp và Ất định hùn vốn nấu rượu, Giáp nói với Ất: “Anh bỏ gạo, tôi bỏ nước.” Ất bảo: “Nếu tôi bỏ gạo, thì làm sao chia?” Giáp nói: “Tôi quyết không để anh chịu thiệt đâu. Đợi đến lúc rượu ủ chín, chỉ cần trả cho tôi nước là được, phần còn lại là của anh.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Hợp hoả tố tửu Tham lận bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 15/10/2017

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007
Previous Post Next Post