Dịch thuật: Nhật hành thiên lí (thành ngữ)

NHẬT HÀNH THIÊN LÍ
日行千里
NGÀY ĐI NGÀN DẶM

Giải thích: hình dung tốc độ cực nhanh.
Xuất xứ: Bắc triều . Bắc Tề . Nguỵ Thu 魏收: Nguỵ thư – Thổ Cốc Hồn truyện 魏书 - 吐谷浑传.

          Thời cổ, thủ lĩnh Thiệp Quy 涉归 của tộc Tiên Ti 鲜卑 có hai người con, người con lớn tên là Thổ Cốc Hồn 吐谷浑, người con thứ hai tên là Nhược Lạc Hối 若洛廆. Sau khi Thiệp Quy qua đời, Nhược Lạc Hối tiếp thay vị trí của phụ thân, còn Thổ Cốc Hồn được phân 700 hộ mục dân.
          Ngày nọ, bầy ngựa của Thổ Cốc Hồn và Nhược Lạc Hối đấu nhau. Nhược Lạc Hối sai người đi nói với Thổ Cốc Hồn:
          - Phụ thân của ông đã phân chia gia tài, sao ông chưa đi xa một chút?
          Thổ Cốc Hồn nói với người nọ rằng:
          - Ngựa là loài súc vật, ngựa đấu nhau mà lại đi oán người, không có đạo lí gì cả. Ông ta đã nói như vậy thì ta đưa bầy ngựa ra nơi ngoài ngàn dặm!
          Nhược Lạc Hối hối hận đã đuổi anh đi, liền sai đại thần đuổi theo gọi về. Thổ Cốc Hồn nói với vị đại thần nọ rằng:
          - Nếu ông có thể đuổi bầy ngựa của tôi trở về, tôi sẽ theo ông về.
          Thủ hạ của vị đại thần nọ ra sức chạy theo bầy ngựa của Thổ Cốc Hồn, đuổi theo mấy trăm bước, bầy ngựa đột nhiên cất tiếng hí vang rồi quay đầu chạy về phía tây. Thế là Thổ Cốc Hồn không chịu về, liền dẫn đám mục dân tiếp tục đi về phía tây, đi đến vùng thảo nguyên Thanh Hải 青海, tự lập thành một bộ lạc.
          Lần di chuyển quy mô này của bộ lạc Thổ Cốc Hồn là đương vào cuối thời Tây Tấn. Về sau, bộ lạc này dần phát triển mạnh lên, đồng thời cũng dần bị người Hán đồng hoá. Đến đời Đường, con cháu đời sau của ông được phong làm Thanh Hải Vương 青海王. Năm đó Thổ Cốc Hồn từng có được mấy con ngựa giống Ba Tư, ông thả mấy con ngựa này bên hồ Thanh Hải, và đã sản sinh ra giống ngựa sắc xanh trắng, giống ngựa này có thể “ngày đi ngàn dặm”, người ta gọi chúng là “Thanh Hải thông” 青海骢.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                Quy Nhơn 21/9/2017

Nguyên tác Trung văn
NHẬT HÀNH THIÊN LÍ
日行千里
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post