Dịch thuật: Bát đế sủng thần Trương Toàn Nghĩa (tiếp theo)

BÁT ĐẾ SỦNG THẦN TRƯƠNG TOÀN NGHĨA
(tiếp theo)

          Lúc bấy giờ, thế lực của Chu Ôn ngày càng lớn mạnh, cuối cùng đã thay thế nhà Đường. Chu Ôn dùng vũ lực ép Đường Chiêu Tông 唐昭宗 đến Lạc Dương, để kiến lập chính quyền Hậu Lương họ Chu của mình. Nhưng khu vực Lạc Dương là thiên hạ của Trương Toàn Nghĩa. Uy tín khắp vùng của ông tương đối cao. Chu Ôn sợ Trương Toàn Nghĩa phản đối, liền trước tiên tước bỏ chức vụ quan địa phương của ông, phong ông làm Đông Bình Vương 东平王, giao ông hư chức Trung thư lệnh.
          Trương Toàn Nghĩa biết Chu Ôn vẫn không tin tưởng mình, muốn lấy được lòng tin của ông ta cần phải thể hiện lòng trung. Thế là, Trương Toàn Nghĩa thay Chu Ôn nêu ra kế sách, đem tài lực của vùng Hà Nam tập trung lại cho Chu Ôn, để ông tự do sử dụng. Như vậy, Chu Ôn đã tin tưởng Trương Toàn Nghĩa, lại thêm Trương Toàn Nghĩa một lần nữa dâng biểu từ tạ, nói rằng mình chưa xứng được phong Vương, không thể giữ chức vụ Trung thư lệnh, khiến Chu Ôn hơi cảm động. Sau khi Chu Ôn lên làm hoàng đế, Trương Toàn Nghĩa được đề thăng, phong làm Nguỵ Vương, vẫn để ông làm Hà Nam Doãn.
          Khi Chu Ôn vãn niên, đối thủ chủ yếu là cha con Lí Khắc Dụng, giữa hai phái quân phiệt này sát phạt lẫn nhau, nhân đó, đối với người nắm binh quyền, Chu Ôn không yên lòng, đối với những người từng tiếp xúc qua với Lí Khắc Dụng, ông cũng không yên lòng, Trương Toàn nghĩa chính là một trong những đối tượng mà ông ta muốn giết. Trương Toàn Nghĩa vẫn lấy lòng trung thành đánh động Chu Ôn, lấy tài lực của Lạc Dương cùng gia sản của mình ra ủng hộ cuộc chiến của Chu Ôn đối với Lí Khắc Dụng, điều này khiến Chu Ôn đã dẹp bỏ lòng nghi kị.
          Con của Lí Khắc Dụng là Lí Tồn Úc 李存勖 đánh bại nhà Hậu Lương, kiến lập chính quyền Hậu Đường năm 932. Lí Tồn Úc sớm biết Trương Toàn Nghĩa nhiều năm thay Chu Ôn lo quân nhu phẩm, vô cùng giận, định giết cả nhà Trương Toàn Nghĩa. Trương Toàn Nghĩa cũng biết bản thân mình ở vào tình huống hiểm nguy nên sớm đã phòng bị. Trương Toàn Nghĩa chuẩn bị cả ngàn con ngựa, tặng cho Lưu hoàng hậu của Lí Tồn Úc, nhờ bà dùng lời ngon ngọt và bản thân mình dâng biểu thỉnh tội, xin rủ lòng thương, đồng thời bày tỏ sự bằng lòng thay ông ta trị lí Lạc Dương, Lí Tồn Úc liền xá miễn cho ông.
          Cả sau này, Trương Toàn Nghĩa cũng luôn bày tỏ lòng trung thành, nhu yếu phẩm  trong nhiều hoạt động của Lí Tồn Úc đều do Trương Toàn Nghĩa phụ trách. Đối với việc này, Lí Tồn Úc vô cùng vui mừng. Thái độ khéo bợ đỡ của Trương Toàn Nghĩa lại khiến cho ông đứng vững chân trong triều đại mới.
          Hậu Đường Trang Tông Lí Tồn Úc hoang dâm vô sỉ, không ngó ngàng đến
triều chính, trọng dụng vũ phu và con cháu đời sau của danh môn vọng tộc, không biết trọng dụng văn nhân và người có tài năng xuất thân từ thứ tộc, vì thế mà nhanh chóng suy bại. Lúc về già, thế lực của người con nuôi của ông là Lí Tự Nguyên 李嗣源 lớn mạnh, có thể thay thế lực của Lí Tồn Úc. Đúng lúc đó, Triệu Tại Lễ 赵在礼 phát động phản loạn tại Nguỵ Châu 魏州, để lấy lòng Lí Tự Nguyên, Trương Toàn Nghĩa ra sức tiến cử Lí tự Nguyên đi dẹp loạn. Dụng ý của Trương Toàn Nghĩa là một khi Lí Tự Nguyên lãnh binh xuất chinh, lúc đó sẽ có được hai cái lợi, một là có được uy tín, hai là nắm được trọng binh. Nếu Lí Tự Nguyên quả thực lên làm hoàng đế, mình há chẳng phải là công thần của tân triều sao. Nhưng nào ngờ Lí Tự Nguyên đến Quỳ Châu, bắt tay với Triệu Tại Lễ cùng tấn công Lí Tồn Úc. Trương Toàn Nghĩa lo lắng thành tật, sợ Lí Tồn Úc giết mình, ngay cả cơm cũng ăn không nỗi. Mấy ngày sau, vì bệnh và đói mà chết. Lúc này Lí Tồn Úc cũng bị bộ hạ giết chết.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 29/9/2017

Nguyên tác Trung văn
BÁT ĐẾ SỦNG THẦN TRƯƠNG TOÀN NGHĨA 
八帝宠臣张全义
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post