Dịch thuật: Thâu nhục (Tiếu lâm quảng kí)偷肉
    厨子往一富家治酒, 窃肉一大块, 藏于帽内. 适为主人窥见, 有意作耍他作揖, 好使帽内肉跌下地来. 乃曰: 厨司务, 劳动你, 我作揖奉谢.厨子亦知主人已觉, 恐跌出不好看相, 急跪下曰: 相公若拜揖, 小人竟下跪.
                                 (笑林广记)

THÂU NHỤC
          Trù tử vãng nhất phú gia trị tửu, thiết nhục nhất đại khối, tàng vu mạo nội. Thích vi chủ nhân khuy kiến, hữu ý tác sái tha tác ấp, hảo sử mạo nội nhục điệt há địa lai. Nãi viết: “Trù tư vụ, lao động nễ, ngã tác ấp phụng tạ.” Trù tử diệc tri chủ nhân dĩ giác, khủng điệt xuất bất hảo khán tướng, cấp quỵ há viết: “Tướng công nhược bái ấp, tiểu nhân cánh hạ quỵ.”
                                                                          (Tiếu lâm quảng kí)

LẤY TRỘM THỊT
          Một anh đầu bếp đến một nhà giàu nọ nấu tiệc, anh ta lấy trộm một miếng thịt lớn giấu vào trong mũ. Vừa lúc nhà chủ bắt gặp, chủ nhân có ý muốn anh ta cúi đầu vái, để miếng thịt từ trong mũ rơi ra. Liền nói: “Anh làm việc vất vả quá, ta vái chào cảm tạ.” Anh đầu bếp cũng biết chủ nhân đã phát hiện, sợ miếng thịt rơi ra, bộ dạng mình khó xử, liền vội quỳ xuống nói rằng: “Tướng công đã vái tiểu nhân, tiểu nhân xin được quỳ xuống cảm tạ.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Thâu nhục Thuật nghiệp bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 20/6/2017

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post