Dịch thuật: Cập đệ (Tiếu lâm quảng kí)及第
一举子往京赴试, 仆挑行李随后. 行到旷野, 忽狂风大作, 将担上头巾吹下. 仆大叫曰: 落地了!主人心下不悦, 嘱曰: 今后莫说落地, 只说及第.仆领之, 将行李拴好, : 如今恁你走上天去, 再也不会及第了.
                                      (笑林广记)

CẬP ĐỆ
          Nhất cử tử vãng kinh phó thí, bộc thiêu hành lí tuỳ hậu. Hành đáo khoáng dã, hốt cuồng phong đại tác, tương đảm thượng đầu cân xuy há. Bộc đại khiếu viết: “Lạc địa liễu!”Chủ nhân tâm hạ bất duyệt, chúc viết: “Kim hậu mạc thuyết lạc địa, chỉ thuyết cập đệ.” Bộc lãnh chi, tương hành lí thuyên hảo, viết: “Như kim nhẫm nễ tẩu thướng thiên khứ, tái dã bất hội cập đệ liễu.”
                                                                                   (Tiếu lâm quảng kí)

RỚT VÀ ĐẬU
          Một anh chàng cử nhân lên kinh dự thi, đầy tớ gánh hành lí theo sau. Đi đến đồng trống, bỗng cuồng phong nổi lên, thổi bay cái khăn vấn đầu đang vắt trên đòn gánh rơi xuống đất. Đầy tớ la lên: “Rớt rồi!” Chủ nhân trong lòng không vui, dặn đầy tớ rằng: “Từ giờ trở đi không được nói rớt nữa, chỉ nói đậu thôi đấy nhé.” Đầy tớ vâng lời, đem cột chặt vào hành lí, nói rằng: “Giờ mầy có chạy lên trời cũng không thể đậu được nữa rồi.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Cập đệ  ở  Cổ diễm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 02/6/2017

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post