Dịch thuật: Trong Hán ngữ cổ đại không có chữ "tha"

TRONG HÁN NGỮ CỔ ĐẠI KHÔNG CÓ CHỮ

          Trong Hán ngữ hiện đại, chúng ta thường sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ 3 (tha) để chỉ giới nữ. Nhưng trong Hán ngữ cổ đại thì không có chữ này, để biểu đạt nhân xưng ngôi thứ ba, người thời trước sử dụng chữ (chi) hoặc (tha). Chữ trong thoại bản, hí khúc thời Tống, Nguyên có thể phiếm chỉ hết thảy sự vật ngôi thứ 3, bao gồm nam, nữ và cả những loại không có sinh mệnh.
          Việc sản sinh ra chữ là vào hậu kì phong trào tân văn hoá, người sáng tạo ra là Lưu Bán Nông 刘半农. Lúc bấy giờ phổ biến đề xướng văn bạch thoại, một số lượng lớn đã tiến dẫn văn hoá hiện đại phương tây. Nhưng khi phiên dịch tác phẩm văn học Âu Mĩ, nhân xưng ngôi thứ 3 trong Hán ngữ không thể phân biệt giới tính, gây nên sự nhầm lẫn và không tiện lợi.
          Lỗ Tấn 鲁迅 từng thử dùng qua chữ (y) để chỉ giới nữ, nhưng chữ này đến từ cổ Hán ngữ và phương ngôn phía nam (nghĩa gốc không phải chuyên chỉ giới nữ). Khi sử dụng một là không thực tế, hai là không thuận tiện, rất khó phổ biến rộng rãi.
          Năm 1917, khi phiên dịch vở kịch Cầm hồn 琴魂 của nước Anh, Lưu Bán Nông đã sáng tạo ra chữ , dẫn đến sự phản đối và công kích của thế lực bảo thủ, dư luận tranh luận kịch liệt. Về sau, Lưu Bán Nông biên soạn luận văn học thuật “Tha” tự vấn đề “字问题 , đồng thời gởi về Thượng Hải để đăng báo. Bài thơ mới của ông Giáo ngã như hà bất tưởng tha 教我如何不想她 biểu đạt nỗi nhớ của người con xa xứ đối với “tha” - người mẹ tổ quốc.
          Chữ do Lưu Bán Nông sáng tạo đã kết thúc hiện tượng hỗn loạn ở cách biểu đạt nhân xưng ngôi thứ 3 nam nữ trong Hán ngữ, phát triển phong phú văn tự Hán ngữ. Lỗ Tấn từng đánh giá cao, nói rằng: “Sự sáng tạo ra chữ đã giáng cho một gậy”.

                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                     Quy Nhơn 17/5/2017

Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
趣味文化知识大全
Thanh Thạch 青石 biên soạn
Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013
Previous Post Next Post