Dịch thuật: Đạo ngưu (Tiếu lâm quảng kí)盗牛
    有盗牛被枷者, 亲友问曰: 汝犯何罪至此.盗牛者曰: 偶在街上走过, 见地下有条草绳, 以为没用, 误拾而归, 故连此祸.遇者曰: 误拾草绳, 有何罪犯?盗牛者曰: 因绳上还有一物.人问: 何物?对曰: 是一只小小耕牛.
                                (笑林广记)

ĐẠO NGƯU
          Hữu đạo ngưu bị già giả, thân hữu vấn viết: “Nhữ phạm hà tội chí thử?” Đạo ngưu giả viết: “Ngẫu tại nhai thượng tẩu qua, kiến địa hạ hữu điều thảo thằng, dĩ vi một dụng, ngộ thập nhi quy, cố liên thử hoạ.” Ngộ giả viết: “Ngộ thập thảo thằng, hữu hà tội phạm?” Đạo ngưu giả viết: “Nhân thượng hoàn hữu nhất vật.” Nhân vấn: “Hà vật?” Đối viết: “Thị nhất cá tiểu tiểu canh ngưu.”
                                                                               (Tiếu Lâm Quảng Kí)

TRỘM TRÂU
          Có một người nhân vì trộm trâu nên bị bắt, bạn bè hỏi y: “Ông phạm tội gì mà đến như thế này?” Anh ta đáp rằng: “Tình cờ đi trên đường, thấy dưới đất có sợi dây thừng, tưởng là không dùng đến, lấy về nhà nên mới gặp phải hoạ này.” Người khác hỏi: “Lấy nhầm sợi dây thừng, phạm phải tội gì?” Anh ta đáp: “Bởi ở dây còn có một vật.”. Hỏi rằng: “Vật gì?” Anh ta trả lời rằng: “Là một con trâu nhỏ nhỏ.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Đạo ngưu  ở  Thù bẩm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 12/5/2017

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post