Dịch thuật: Phong Bái tử đệ

PHONG BÁI TỬ ĐỆ
丰沛子弟
 CON EM ĐẤT PHONG ĐẤT BÁI

Giải thích: Hán Cao Tổ Lưu Bang 刘邦 người ấp Phong huyện Bái , sau dùng “Phong Bái” để chỉ quê hương của đế vương. Hình dung người có quan hệ đặc thù, hàm ý chê.
Xuất xứ: Hán . Tư Mã Thiên 司马迁: Sử kí – Cao Tổ bản kỉ 史记 - 高祖本纪

          Hán Cao Tổ Lưu Bang là người huyện Bái , lớn lên ở ấp Phong (thời Tần thuộc huyện Bái, nay gọi là huyện Phong).
         Sau khi Cao Tổ lên ngôi, đã phong đất cho các công thần, ban cho họ tước Vương hoặc Hầu. Các công thần sau khi đã có tước vị và vùng đất, liền gây dựng thế lực của riêng mình, có người đã phản lại, như Hàn Tín 韩信, Trần Hi 陈豨, Kình Bố 黥布 ...
          Lưu Bang tiêu diệt Kình Bố, khi đi ngang qua huyện Bái đã thiết yến chiêu đãi phụ lão địa phương, tự mình gõ trúc, vui chơi 10 ngày; đến đất Phong cũng yến tiệc vui chơi 3 ngày. Nhân vì đất Phong và đất Bái là nơi mà Cao Tổ Lưu Bang sinh trưởng, cho nên hai nơi đó được miễn hoàn toàn thuế khoá. Sau khi về lại kinh thành, Cao Tổ cảm thấy các công thần phân phong ở bên ngoài đều không thể dựa được, liền lần lượt giải trừ, chỉ thu dụng con em của hai vùng Phong Bái. Cho nên vào đầu thời Hán, người của hai vùng Phong Bái, chỉ cần có một chút tài cán, dựa vào mối quan hệ đồng hương với hoàng đế là không sợ không được làm quan.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                 Quy Nhơn 13/3/2017

Nguyên tác Trung văn
PHONG BÁI TỬ ĐỆ
丰沛子弟
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post