Dịch thuật: Câu chuyện "ngoạ tân thường đảm"

CÂU CHUYỆN “NGOẠ TÂN THƯỜNG ĐẢM”

          Năm 494 trước công nguyên, Ngô Vương Phù Sai 夫差 đem binh đánh nước Việt, phút chốc vây khốn đô thành Cối Kê 会稽. Việt Vương Câu Tiễn 勾践 bị bức phải cầu hoà. Ngô Vương đồng ý lui quân, nhưng yêu cầu Câu Tiễn phải đưa vợ đến nước Ngô làm nô bộc cho Phù Sai.
          Câu Tiễn đến nước Ngô, nhưng chưa hề quên chí phục quốc. Phù Sai cho hai vợ chồng ở trong một gian nhà đá, bảo Câu Tiễn nuôi ngựa. Mỗi khi Phù Sai ngồi xe ra đi, Câu Tiễn dắt ngựa cho Phù Sai, nét mặt lộ vẻ thuận tùng, lấy được sự tín nhiệm của Phù Sai. Phù Sai cho rằng Câu Tiễn thật lòng quy thuận, cuối cùng sau 3 năm, phóng thích Câu Tiễn về lại nước.
          Sau khi về nước, Câu Tiễn sợ cuộc sống an dật sẽ làm tiêu ma hùng tâm báo thù rửa nhục, nên đã phá bỏ chiếc giường êm, vất bỏ chăn nệm ấm, thay vào đó là chất củi chất cỏ vừa cứng vừa thô ráp để nằm. Câu Tiễn còn treo trong phòng một túi mật đắng, lúc ăn cơm hoặc khi đi ngủ đều nếm qua, để vị đắng nhắc nhở bản thân mình, không được quên nỗi sỉ nhục và bài học giáo huấn của quá khứ, và cũng khích lệ tinh thần, để cai trị tốt đất nước.
          “Thập niên sinh tụ, thập niên giáo huấn” 十年生聚, 十年教训 (1), trải qua một thời gian dài tích trữ nhân lực vật lực, dạy dỗ huấn luyện và vũ trang cho bách tính, cuối cùng nước Việt mạnh lên. Năm 473 trước công nguyên, nước Việt tiêu diệt nước Ngô, Ngô Vương Phù Sai tự sát.

Chú của người dịch
1- Câu này xuất phát từ Tả Truyện – Ai Công nguyên niên 左传 - 哀公元年:
          Ngô Vương Phù Sai đánh bại Việt Vương ở Phu Tiêu 夫椒. Việt Vương sai Đại phu Văn Chủng 文种 đi cầu hoà. Ngô Vương sắp đồng ý, Ngũ Viên 伍员 ra sức can ngăn. Ngô Vương không nghe. Ngũ Viên
          Thoái nhi cáo nhân viết: ‘Việt thập niên sinh tụ, nhi thập niên giáo huấn, nhị thập niên ngoại, Ngô kì vi chiểu hồ!’
          退而告人曰: ‘越十年生聚, 而十年教训, 二十年外, 吴其为沼乎!’
          (Lui về nói với người ta rằng: ‘Nước Việt mười năm tích trữ nhân lực tài lực, mười năm giáo dục huấn luyện bách tính, ngoài hai mươi năm, nước Ngô sẽ biến thành ao hồ hết!’)
          Nguồn http://chengyu.t086.com/cy8/8822.htm

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 02/02/2017

Nguồn
VĂN NGÔN VĂN TOÀN GIẢI
文言文全解
Chủ biên: Thẩm Diễm Xuân 沈艳春
            Đô Hưng Đông 都兴东
             Hà Thục Quyên 何淑娟
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2003.
Previous Post Next Post