Dịch thuật: Công Dã phi tội (thành ngữ)

CÔNG DÃ PHI TỘI
公冶非罪
 CÔNG DÃ TRÀNG KHÔNG CÓ TỘI

Giải thích: hình dung vô cớ bị tội oan hoặc bị giam vào ngục
Xuất xứ: Xuân Thu . Khổng Khâu đệ tử: Luận Ngữ - Công Dã Tràng 论语 - 公冶长.

          Công Dã Tràng 公冶长 thời Xuân Thu, không chỉ vô cùng thông minh, mà tương truyền còn nghe hiểu tiếng chim.
          Có một lần, Công Dã Tràng từ nước Vệ về lại nước Lỗ, khi đi đến nơi giáp giới giữa hai nước, nghe được lũ chim gọi nhau bay đến Thanh khê 清溪 ăn thịt người chết. Đi chẳng được bao xa, Công Dã Tràng trông thấy một bà lão khóc bên đường. Hỏi nguyên do, bà lão nói rằng:
          - Cách đây không lâu, con tôi ra đi đến nay mà vẫn chưa thấy về, sợ nó đã chết rồi, không biết nó ở nơi đâu.
          Công Dã Tràng nói rằng:
        - Tôi vừa nghe lũ chim bảo nhau đến Thanh khê ăn thịt người chết, e là con của bà chăng?
          Bà lão đi đến xem, quả nhiên là con mình chết bên Thanh khê. Bà lão đem sự việc đó báo lên quan trong thôn. Vị quan nói rằng:
          - Nếu như Công Dã Tràng không giết người, thì làm sao có thể biết được sự việc đó?
          Thế là bắt Công Dã Tràng giam vào ngục.
          Trong ngục, Công Dã Tràng giải thích mình không giết người, mà là nghe hiểu được tiếng chim, mới biết có người chết. Viên ngục lại nói rằng:
          - Vậy thì chúng tôi sẽ thử ông, nếu quả ông nghe hiểu tiếng chim thì chúng tôi sẽ thả ông ra; nếu nghe không hiểu thì ông phải đền mạng.
          Công Dã Tràng bị giam trong ngục 60 ngày. Một ngày nọ, có con chim sẽ bay đến bên tường của nhà ngục cất tiếng kêu, Công Dã Tràng nghe qua, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Viên ngục lại hỏi vì sao cười, Công Dã Tràng đáp rằng:
          - Chim sẽ nói rằng, bên sông Bạch Liên 白莲 có một chiếc xe chở đầy lương thực bị lật,  trâu bị gãy sừng, lương thực đổ trên mặt đất hốt không sạch, bọn chim sẽ gọi nhau đến đó mổ.
          Viên ngục lại không tin, sai người đi xem, quả nhiên giống như lời Công Dã Tràng nói. Về sau lại phát hiện Công Dã Tràng còn nghe hiểu cả tiếng chim yến, thế là mới tin Công Dã Tràng không có tội liền phóng thích.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                  Quy Nhơn 23/01/2017

Nguyên tác Trung văn
CÔNG DÃ PHI TỘI
公冶非罪
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post