Dịch thuật: Tưởng thuyền gia (Tiếu Lâm Quảng Kí)想船家
    教书先生解馆归, 妻偶谈及 喷嚏鼻子痒, 有人背地讲. 夫曰: 我在学堂内, 也常常打嚏的. 妻曰: 就是我在家想你了. 及开年, 仍赴东家馆. 别妻登舟, 船家被初出太阳搐鼻, 连打数嚏. 师频足曰: 不好了, 我才出得门, 这婆娘就在那里想船家了!
                                     (笑林广记)

TƯỞNG THUYỀN GIA
          Giáo thư tiên sinh giải quán hồi, thê ngẫu đàm cập “phún đế tị tử dưỡng, hữu nhân bối địa giảng.” Phu viết: “Ngã tại học đường nội, dã thường thường đả đế đích.” Thê viết: “Tựu thị ngã tại gia tưởng nễ liễu.” Cập khai niên, nhưng phó đông gia quán. Biệt thê đăng châu, thuyền gia bị sơ xuất thái dương súc tị, liên đả số đế. Sư tần túc viết: “Bất hảo liễu, ngã tài xuất đắc môn, giá bà nương tựu tại na lí tưởng thuyền gia liễu!”
                                                                               (Tiếu Lâm Quảng Kí)

NHỚ ÔNG LÁI ĐÒ
          Thầy giáo được nghỉ dạy về nhà, bà vợ buột miệng nói câu “Ngứa mũi nhảy mũi, là có người nói sau lưng.” Ông chồng bảo rằng: “Lúc tôi ở chỗ dạy, cũng thường nhảy mũi.” Bà vợ nói rằng: “Là do tôi ở nhà nhớ ông đó.” Qua năm mới, thầy giáo lại đến nhà chủ để dạy học. Lúc từ biệt vợ lên đò, ông lái đò bị mặt trời mới mọc chiếu vào mũi làm ngứa mũi,  nhảy mũi mấy cái liên tục. Thầy giáo giậm chân bảo rằng: “Không hay rồi. Cái bà này, người ta vừa mới ra khỏi cửa đã ở đây nhớ tới ông lái đò rồi!”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Tưởng thuyền gia  Hủ lưu bộ

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 18/12/2016

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post