Dịch thuật: Nguồn gốc họ Cao

NGUỒN GỐC HỌ CAO

          Về nguồn gốc họ Cao chủ yếu có 4 thuyết:
1- Xuất phát từ tính Khương . Thời Tây Chu, Khương Tử Nha 姜子牙 nhân phò tá Chu Vũ Vương 周武王 có công, được phong ở đất Tề. Truyền đến cháu của đời thứ 7 Công tử Cao là Hề . Nhân vì ông Hề giúp Tề Hoàn công 齐桓公 làm quốc quân, Tề Hoàn Công bèn ban cho ông được lấy tên tự của tổ phụ làm họ, xưng là Cao Hề 高傒. Con cháu đời sau của Cao Hề lấy “Cao” làm họ.
2- Lấy tên tự của tổ phụ làm họ. Con của Tề Huệ Công 齐惠公 tên là Công tử Kì , tự là Tử Cao 子高, hậu duệ của ông đều là họ Cao.
3- Xuất phát từ họ khác đổi sang.
4- Nguyên lấy chữ “cao” ở họ phức đổi sang họ đơn.
          Họ Cao ước chiếm 1,21% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, chiếm vị trí thứ 15.

Danh nhân các đời
          Cuối thời Chiến Quốc có Cao Tiệm Li 高渐离 người nước Yên. Thời Nam Bắc Triều có Cao Dương 高洋 thay nhà Nguỵ xưng đế. Triều Đường có thái giám Cao Lực Sĩ 高力士 nắm giữ trọng quyền; Cao Tiên Chi 高仙芝, thủ lĩnh khởi nghĩa nông dân; Cao Thích 高适, thi nhân nổi tiếng. Đời Nguyên có Hí khúc gia Cao Tắc Thành 高则诚. Đời Minh có Y học gia Cao Vũ 高武. Đời Thanh có Cao Dực 高翊, một trong “Dương Châu bát quái”; còn có tác gia nổi tiếng Cao Ngạc 高鹗, người đã viết tiếp 40 hồi sau của Hồng Lâu Mộng 红楼梦.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 23/12/2016

Nguyên tác Trung văn
CAO  TÍNH UYÊN NGUYÊN
高姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005 
Previous Post Next Post