Dịch thuật: Dương Thành bát cảnhDƯƠNG THÀNH BÁT CẢNH

          Theo sử sách ghi chép, từ đời Tống bắt đầu có sự bình chọn Dương Thành bát cảnh 羊城八景 (8 cảnh đẹp của Dương Thành) của Quảng Châu 广州, đó cũng là sự biểu hiện đất nước bình yên hưng thịnh. Từ đời Tống trở về sau, việc bình chọn Dương Thành bát cảnh đã thành truyền thống. Do bởi thời đại biến thiên, ảnh hưởng đến cuộc sống nhân loại, cảnh quan các nơi cũng phát sinh biến hoá, nhân đó mà các triều đại đều bình chọn lại 8 cảnh của Dương Thành.
Dương Thành bát cảnh đời Tống
          Phù Tư Dục Nhật 扶胥浴日
          Thạch Môn Phản Chiếu 石门返照
          Châu Giang Thu Nguyệt (sắc) 珠江秋月 ()
          Quang Hiếu Bồ Đề 光孝菩提
          Hải Sơn Hiểu Tễ 海山晓霁
          Cúc Hồ Vân Ảnh 菊湖云影
          Bồ Giản Liêm Tuyền 蒲涧帘泉
          Đại Thông Yên Vũ 大通烟雨
Dương Thành bát cảnh đời Nguyên
          Phù Tư Dục Nhật 扶胥浴日
          Thạch Môn Phản Chiếu 石门返照
Đại Thông Yên Vũ 大通烟雨
Bồ Giản Liêm Tuyền 蒲涧濂泉
          Việt Đài Thu Nguyệt 粤台秋月
          Cảnh Thái Tăng Quy 景泰僧归
          Bạch Vân Vãn Vọng 白云晚望
          Linh Châu Ngao Phụ 灵洲鳌负
Dương Thành bát cảnh đời Minh
          Việt Tú Tùng Đào 粤秀松涛
          Tuệ Thạch Động Thiên 穗石洞天
          Phan Sơn Vân Khí 番山云气
          Dược Châu Xuân Hiểu 药洲春晓
          Kì Lâm Tô Tỉnh 琪林苏井
          Châu Giang Tĩnh Lan 珠江静澜
          Tượng Sơn Tiều Ca 象山樵歌
          Lệ Loan Ngư Xướng 荔湾渔唱
Dương Thành bát cảnh đời Thanh
          Việt Tú Liên Phong 粤秀连峰
          Bà Châu Để Trụ 琶洲砥柱
          Ngũ Tiên Hà Động 五仙霞洞
          Cô Ngột Ngu Sơn 孤兀禺山
          Trấn Hải Tằng Lâu 镇海层楼
          Phù Khâu Đan Tỉnh 浮丘丹井
          Lưỡng Tiều Vân Bộc 两樵云瀑
          Đông Hải Ngư Châu 东海渔珠
Năm 1963, Dương Thành bát cảnh gồm:
          Bạch Vân Tùng Đào 白云松涛
          La Cương Hương Tuyết 罗岗香雪
          Việt Tú Viễn Thiếu 越秀远眺
          Châu Hải Đan Tâm 珠海丹心
          Hồng Lăng Húc Nhật 红陵旭日
          Song Kiều Yên Vũ 双桥烟雨
          Nga Đàm Dạ Nguyệt 鹅潭夜月
          Đông Hồ Xuân Hiểu 东湖春晓
Năm 1986, Dương Thành bát cảnh gồm:
          Hồng Lăng Húc Nhật 红陵旭日
          Hoàng Phố Vân Tường 黄埔云樯
          Vân Sơn Cẩm Tú 云山锦绣
          Châu Hải Tình Ba 珠海晴波
          Hoàng Hoa Hạo Khí 黄花浩气
          Việt Tú Tằng Lâu 越秀层楼
          Lưu Hoa Ngọc Vũ 流花玉宇
          Long Động Kì Lâm 龙洞琪林
Hiện nay, Dương Thành bát cảnh gồm:
          Vân Sơn Điệp Thuý 云山叠翠
          Châu Thuỷ Dạ Vận 珠水夜韵
          Việt Tú Tân Huy 越秀新晖
          Thiên Hà Phiêu Quyên 天河飘绢
          Cổ Từ Lưu Phương 古祠留芳
Hoàng Hoa Hạo Nguyệt 黄花浩月
Ngũ Hoàn Thần Hi 五环晨曦
Liên Phong Quan Hải 莲峰观海

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 12/11/2016

Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
趣味文化知识大全
Thanh Thạch 青石 biên soạn
Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013
Previous Post Next Post