Dịch thuật: Bất đả bất thành tương thức (thành ngữ)

BẤT ĐẢ BẤT THÀNH TƯƠNG THỨC
不打不成相识
 KHÔNG ĐÁNH KHÔNG QUEN NHAU

Giải thích: không đánh nhau thì không thể quen biết đối phương.
Xuất xứ: Minh . Thi Nại Am 施奈庵: Thuỷ Hử Truyện 水浒传, hồi thứ 38.

          Tống Giang 送江 và Đới Tông 戴宗 mời Lí Quỳ 李逵 đến tiệm rượu uống rượu. Tống Giang muốn ăn canh cá tươi, tiệm rượu không có cá tươi, Lí Quỳ nói rằng:
          - Tôi sẽ đi tìm 2 con cá còn tươi mang về cho ca ca ăn.
          Lí Quỳ đến bên sông, nhảy lên một chiếc thuyền, kêu to rằng:
          - Các ông trên thuyền có cá tươi để cho ta 2 con.
          Người đánh cá nói rằng:
          - Phải đợi ông chủ tới mới dám mở khoang thuyền.
          - Đợi gì ông chủ! Ta tự mở.
          Kết quả, Lí Quỳ không bắt được cá, mà còn để cá sổng mất. Người đánh cá là Trương Thuận 张顺 với biệt hiệu “Lãng Lí Bạch Điều” 浪里白条. Trương Thuận thấy Lí Quỳ vô cớ gây náo loạn, bèn đánh nhau với Lí Quỳ. Hai người đánh từ trên thuyền đánh xuống dưới nước, chỉ thấy giữa giòng nước trong sóng biếc, một người đen, một người trắng. Người xem reo hò ầm ĩ. Trương Thuận vốn sở trường dưới nước, ra sức nhấn chìm Lí Quỳ.
          Tống Giang, Đới Tông nghe tin vội chạy tới, Đới Tông hướng đến Trương Thuận la lớn:
          - Trương nhị ca, không nên ra tay. Đại hán đen đó là huynh đệ chúng ta đó. Nhị ca tha cho anh ta đi, mau lên gặp Tống Giang!
          Hoá ra Trương Thuận quen biết Đới Tông, bình thường cũng rất ngưỡng mộ đại danh Tống Giang, chỉ là chưa từng gặp. Cho nên nghe Đới Tông la lớn, vội kéo Lí Quỳ trồi lên mặt nước, bơi vào bờ, hướng đến Tống Giang thi lễ.
          Đới Tông giới thiệu với Trương Thuận:
          - Vị này là huynh đệ chúng ta tên là Lí Quỳ.
          Trương Thuận cười nói rằng:
          - Tôi vốn quen Lí đại ca, chỉ là chưa từng đánh nhau thôi.
          Lí Quỳ giận nói rằng:
          - Ông nhận nước tôi đến khổ!
          Trương Thuận cười tạ lỗi, cũng nói:
          - Đại ca cũng đánh tôi đến khổ!
          Đới Tông bảo rằng:
          - Người ta thường nói, ‘không đánh không quen nhau’. Hai người nay có thể kết làm anh em rồi.
          Cả bốn người cùng cười vang.

                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                   Quy Nhơn 30/11/2016

Nguyên tác Trung văn
BẤT ĐẢ BẤT THÀNH TƯƠNG THỨC
不打不成相识
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post