Dịch thuật: Tào Tháo chiếm cứ Duyện Châu

TÀO THÁO CHIẾM CỨ DUYỆN CHÂU

          Tào Tháo 曹操, tự Mạnh Đức 孟德, tiểu danh A Man 阿瞒, người huyện Tiều (nay là Bạc Châu 亳州 An Huy 安徽), nước Bái (phong quốc, tương đương với quận). Phụ thân của ông là Tào Tung 曹嵩 vốn họ Hạ Hầu 夏侯, gọi là Hạ Hầu Tung 夏侯嵩. Sau Hạ hầu Tung được đem cho hoạn quan Trung thường thị Tào Đằng 曹腾làm con nuôi, mới đổi sang họ Tào. Tào Tung từng tại triều đình Đông Hán đảm nhiệm qua chức Tư lệ hiệu uý (giám sát bách quan ở kinh sư cùng các quận phụ cận) và Đại tư nông (một trong cửu khanh), nắm giữ đại quyền về thuế khoá, muối, thiếc cùng chi thu tài chính của quốc gia, về sau ông mua được chức Thái uý.
          Tào Tháo từ nhỏ đã thích đọc sách, nhưng thích cưỡi ngựa bắn cung hơn. Ông không chịu sự ước thúc của lễ giáo cũ. Từ nhỏ đã thích làm thơ, lấy thơ để biểu đạt chí hướng muốn trị lí quốc gia của mình và dám bộc lộ khí phách. Ông đọc rất nhiều sách, đặc biệt là thích binh thư, ông đem binh thư của các nhà tập thành bộ “Trích yếu”, còn chú giải bộ Tôn Tử binh pháp 孙子兵法 nổi tiếng.
          Thời đại của Tào Tháo, đại quân phiệt Đổng Trác 董卓 đã chiếm  lĩnh đô thành, khống chế hoàng đế, mượn hoàng quyền phát hiệu thi lệnh, rất nhiều Thứ sử, Thái thú ở các nơi quyết tâm liên hiệp lại xuất binh thảo phạt Đổng Trác. Trong đội quân quan đông thảo phạt Đổng Trác, Tào Tháo tuy không phải là thống soái, nhưng có viễn kiến và càng có tài cán hơn so với minh chủ là Viên Thiệu 袁绍.
          Khi Đổng Trác tiến vào Lạc Dương 洛阳, Tào Tháo đang đảm nhiệm chức vụ Điển quân hiệu uý. Đổng Trác muốn lôi kéo Tào Tháo về phía mình, cho làm
Kiêu kị hiệu uý. Đổng Trác càng tín nhiệm Tào Tháo, Tào Tháo trong lòng càng hồi hộp. Tào Tháo với đầu não chính trị sớm đã nhìn thấy rõ diện mục của Đổng Trác. Đổng Trác hiện tại với quyền lực to như thế, bách quan đều không dám đắc tội, nhưng ông ta đi ngược với lẽ thường tất nhiên sẽ khiến bị thất bại.
          Tào Tháo không những không muốn dựa vào Đổng Trác, mà ngược lại phản đối quyết tâm của Đổng Trác. Nhân đó, Tào Tháo thay đổi y phục, thay đổi họ tên, dẫn theo mấy tên tuỳ tùng, cưỡi ngựa chạy khỏi Lạc Dương. Trên đường tháo chạy, Tào Tháo đã làm mấy chuyện mà người đời sau thoá mạ.Tào Tháo biết là Đổng Trác sẽ không bỏ qua, suốt dọc đường hết sức cẩn thận, đêm đi ngày nấp. Lúc đi qua Thành Cao 成皋, gặp người bạn là Lã Bá Xa 吕伯奢.
          Tào Tháo vào trang viên nhà họ Lã, một là để nghỉ, hai là để hỏi thăm tình hình của phụ thân. Gặp lúc Lã Bá Xa không có ở nhà, 5 người con của ông đều nhiệt tình tiếp đãi, đồng thời giữ Tào Tháo lại. Tào Tháo ở lại. nhưng trong lòng lại ngờ vực. Bọn họ sao lại đối đãi với mình nhiệt tình như thế? Hay là muốn giữ mình lại rồi sai người đi báo quan phủ? Tào Tháo càng nghĩ càng sợ, ngủ không được.
          Đến nửa đêm, Tào Tháo nghe có động tĩnh, phía sau vườn nghe có tiếng mài dao và tiếng thì thầm. Tào Tháo bật dậy nghiêng tai nghe ngóng, nghe được có tiếng người nói rất nhỏ:
          - Thằng này rất lợi hại, hay là trói lại rồi giết!
          Tào Tháo nghĩ bụng, không ổn rồi, bọn họ muốn giết mình. Tào Tháo nhẹ nhàng xuống giường, rút bảo kiếm, mò ra cửa phòng, gặp người là giết. Cuối cùng mới thấy một con heo mập bị trói ở giữa sân. Lúc này Tào Tháo mới vỡ lẽ, người ta trói heo lại rồi giết để chiêu đãi mình.
          Nhưng đã muộn, 5 người con của Lã Bá Xa đều bị giết, Tào Tháo ngữa mặt lên trời than dài:
          - Ta thà phụ người, chứ không để người phụ ta!
          Sau khi Tào Tháo rời khỏi Lạc Dương, chạy liền ngày đêm hơn 500 dặm, chạy thẳng đến Trần Lưu 陈留. Vùng Trần Lưu từ trên xuống dưới đều phản đối Đổng Trác. Tào Tháo tại nơi đây đã có cơ sở, tích luỹ một số tài sản, có thể cung cấp cho việc chiêu binh mãi mã. Rất nhanh chóng, Tào Tháo đã chiêu mộ 5000 nghĩa sĩ, dựng ngọn cờ thảo phạt Đổng Trác.
          Uy tín của Tào Tháo khiến nhiều người có tài chạy đến, như Tào Nhân 曹仁, Tào Hồng 曹洪và 2 anh em Hạ Hầu Đôn 夏侯惇 Hạ Hầu Uyên 夏侯渊. Tào Nhân, Tào Hồng là anh em thúc bá với Tào Tháo, võ nghệ đầy mình. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên không chỉ là đồng hương với Tào Tháo, mà còn là anh em đồng tộc. Đội ngũ của Tào Tháo càng ngày càng lớn. Năm 190, Tào Tháo dẫn binh tham gia liên quân do Viên Thiệu làm minh chủ, thảo phạt Đổng Trác. Nhưng, quân quan đông tuy giương cờ hiệu đánh Đổng Trác, nhưng thực tế lại án binh bất động, đối với việc Đổng Trác dời đô không hề ngăn cản.
          Tào Tháo vô cùng tức giận, trong một lần tụ hội tướng lĩnh quan đông, Tào Tháo khảng khái trình bày, đồng thời phân tích chỗ lợi khi tiến quân lúc này. Mặc dù Tào Tháo trình bày rất đúng rất hay, nhưng Viên Thiệu không màng tới, các tướng lĩnh khác càng im lặng. Tào Tháo nhịn không được, một mình tự dẫn quân từ Toan Tảo 酸枣 tiến về phía tây. (còn tiếp)

                                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                                       Quy Nhơn 11/10/2016

Nguyên tác Trung văn
TÀO THÁO CHIẾM CỨ DUYỆN CHÂU
曹操占据兖州
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post