Dịch thuật: Thần đồng Vu Khiêm

THẦN ĐỒNG VU KHIÊM

          Vu Khiêm 于谦 là chính trị gia và quân sự gia nổi tiếng thời Minh. Từ nhỏ ông đã vô cùng thông minh, rất ham học, đọc qua một lượt sách là không quên, cho nên ngay từ lúc nhỏ đã có tài hoa, đặc biệt là đối với loại câu đối. Phụ thân phát hiện tài của ông có thể kì vọng, lên 6 tuổi đã đưa ông đến trường.
          Một ngày nọ, thầy giáo một trường tư có việc ra ngoài, đám học trò được dịp làm loạn, trong số đó có cả Vu Khiêm.
          Đương lúc cả đám vui đùa, thầy giáo trở về. Nhìn thấy cả phòng lung tung, thấy giáo rất tức giận, muốn phạt đám tiểu quỷ này.
          Nào ngờ không đợi thầy cất lời, Vu Khiêm đã đứng lên nói rằng:
          - Thưa thầy, chúng con làm bài xong rồi, nếu thầy không tin cứ thử thử.
          Thầy giáo cũng muốn kiểm tra thử, liền bảo:
          - Được, các con giờ đối lại vế đối. Nào Vu Khiêm, con thử đối lại vế đối này:
Thủ phan ốc trụ đoàn đoàn chuyển
手攀屋柱团团转
(Tay vin trụ nhà xoay xoay vòng)
          Vu Khiêm từ từ đáp rằng:
Cước đạp lâu thê bộ bộ cao
脚踏楼梯步步高
(Chân đạp bậc thang bước bước cao)
          Thầy giáo vô cùng kinh ngạc, lại ra vế đối:
Tam khiêu khiêu lạc địa
三跳跳落地
(Nhảy ba cái nhảy rơi xuống đất)
          Vu Khiêm đối lại:
Nhất phi phi thướng thiên
一飞飞上天
(Bay một lần bay vút trời cao)
          Thầy giáo thấy Vu Khiêm ứng đối trôi chảy, vế đối lại rất chỉnh, không ngăn nỗi sự kinh ngạc, nghĩ bụng đứa bé này mai sau nhất định sẽ thành tài.
          Quả nhiên Vu Khiên không phụ lòng kì vọng của thầy, trong mấy năm sau đó, càng cố gắng học tập, “Tứ thư Ngũ kinh”, không sách nào là không đọc, mọi người đều khen là “thần đồng”.
          Sau này ở lĩnh vực quân sự, Vu Khiêm đã có những cống hiến xuất sắc.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 21/9/2016

Nguyên tác Trung văn
THẦN ĐỒNG VU KHIÊM
神童于谦
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005
Previous Post Next Post