Dịch thuật: Quá kiều đế过桥嚏
    一乡人自城中归, 谓其妻曰: 我在城里打了无数喷嚏.妻曰: 皆我在家想你之故. 他日挑粪过危桥, 复连打数嚏, 几乎失足. 乃骂曰: 骚花娘, 就是思量我, 也须看甚么所在!
                                 (笑林广记)

QUÁ KIỀU ĐẾ
          Nhất hương nhân từ thành trung quy, vị kì thê viết: “Ngã tại thành lí đả liễu vô số phún đế.” Thê viết: “Giai ngã tại gia tưởng nễ chi cố.” Tha nhật khiêu phẩn quá nguy kiều, phục liên đả số đế, cơ hồ thất túc. Nãi mạ viết: “Tao hoa nương, tựu thị tư lương ngã, dã tu khán thậm ma sở tại!”
                                                                                     (Tiếu lâm quảng kí)

QUA CẦU NHẢY MŨI
          Một anh chàng nhà quê từ thành trở về, nói với vợ rằng: “Lúc tôi ở trong thành nhảy mũi vô số kể.” Bà vợ bảo: “Do tôi ở nhà nhớ ông nên mới vậy đó.” Hôm sau anh chàng gánh thùng phân đi qua một cây cầu cao, lại nhảy mũi liên tục, suýt chút nữa ngã nhào. Anh ta bèn lớn tiếng mắng rằng: “Cái bà này thiệt, có nhớ người ta thì cũng phải coi chỗ mà nhớ chớ.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Quá kiều đế   Hình thể bộ
                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 09/9/2016

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post