Dịch thuật: Một số tình tiết trong truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ ...

MỘT SỐ TÌNH TIẾT TRONG TRUYỀN THUYẾT
 NGƯU LANG CHỨC NỮ CỦA HÁN TỘC

1- Có một chàng thanh niên tên Ngưu Lang 牛郎, cha mẹ đều đã qua đời. Ngưu Lang sống với anh và chị dâu. Nhưng anh và chị dâu đối đãi hà khắc, chỉ có con trâu già làm bạn với Ngưu Lang.
2- Một ngày nọ, người anh đòi chia gia tài, chỉ cho Ngưu Lang con trâu già cùng chiếc xe kéo cũ kĩ. Ngưu Lang rời nhà ra đi, sống cùng với trâu.
3- Buổi tối nọ, trâu già đột nhiên mở miệng cất lời, nói rằng chiều tối mai có mấy tiên nữ đến tắm ở hồ trong núi. Hãy đến đó lén lấy chiếc áo sa màu hồng phấn trong số những chiếc áo mà các tiên nữ cởi ra để tắm, rồi chạy vào trong rừng đợi. Tiên nữ mất chiếc áo sẽ thành vợ của Ngưu Lang.
4- Ngưu Lang làm theo lời, quả nhiên tiên nữ trở thành vợ của Ngưu Lang. Tiên nữ này vốn là cháu ngoại của Vương Mẫu Nương Nương trên thiên giới, tên là Chức Nữ 织女 có tài dệt vải.
5- Ngưu Lang Chức Nữ kết hôn được 3 năm, họ sinh được 2 đứa con, một trai một gái.
6- Ngày kia, trâu già mắt đầy ngấn lệ nói rằng mình sắp chết, sau khi chết để lại cho bộ da, khi gặp hiểm nguy đem khoác lên người. Nói xong trâu chết.
7- Vương Mẫu Nương Nương biết được Chức Nữ trốn xuống trần gian, liền sai thiên binh thiên tướng đến trần gian dò xét, biết được Chức Nữ ở chỗ của Ngưu Lang. Thừa lúc Ngưu Lang đi làm ruộng, Vương Mẫu Nương Nương từ trên trời giáng xuống, bắt Chức Nữ đưa về.
8- Ngưu Lang biết tin, vội khoác tấm da trâu, lấy 2 chiếc giỏ, mỗi giỏ để một đứa con rồi gánh lên trời đuổi theo Chức Nữ.
9- Chính đương lúc Ngưu Lang nhìn thấy và sắp đuổi theo kịp, Vương Mẫu Nương Nương bèn rút cây trâm ngọc quay ra sau vạch một đường, dải thiên hà đột nhiên xuất hiện ngăn cách Ngưu Lang.
10- Như vậy Ngưu Lang và Chức Nữ ở hai bên bờ thiên hà, không thể ở cùng nhau. Họ biến thành sao Khiên Ngưu và sao Chức Nữ. Thời gian dần trôi qua, Vương Mẫu Nương Nương cho phép hai người vào ngày mồng 7 tháng 7 gặp nhau một lần.
11- Mỗi năm vào ngày mồng 7 tháng 7, chim Hỉ Thước 喜鹊 tập trung bay đến thiên hà nối nhau làm thành “Thước kiều” 鹊桥 để Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu. Vào ngày đó, trên bầu trời rất ít thấy chim Hỉ Thước. Và cũng đêm đó, dưới giàn nho có thể nghe được tiếng nói của Ngưu Lang Chức Nữ.
          (Lí Lập Túc 李立肃: Thần thoại truyền thuyết cố sự tuyển 神话传说故事选, Bắc Kinh xuất bản xã, 1982.)

                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 12/9/2016

Nguồn
TRUNG QUỐC ĐÍCH THẦN THOẠI TRUYỀN THUYẾT
 DỮ CỔ TIỂU THUYẾT
中国的神话传说与古小说
Tác giả: (Nhật) Tiểu Nam Nhất Lang 小南一郎
Người dịch: Tôn Xương Vũ 孙昌武
Trung Hoa thư cục, 2006
Previous Post Next Post