Dịch thuật: Mộng Chu Công梦周公
    一师昼寝, 而不容学生磕睡. 学生诘之, 师谬言曰: 我乃梦周公也. 明昼, 其徒亦效之, 师以戒方击醒曰: 汝何得如此?徒曰: 亦往见周公耳. 师曰: 周公何语? 答曰: 周公说, 昨日并不曾见尊师.
                                (笑林广记)

MỘNG CHU CÔNG
          Nhất sư trú tẩm, nhi bất dung học sinh khái thuỵ. Học sinh cật chi, sư mậu ngôn viết: “Ngô nãi mộng Chu Công dã.” Minh trú, kì đồ diệc hiệu chi, sư dĩ giới phương kích tỉnh viết: “Nhữ hà đắc như thử?” Đồ viết: “Diệc vãng kiến Chu Công nhĩ.” Sư viết: “Chu Công hà ngữ?” Đáp  viết: “Chu Công thuyết, tạc nhật tịnh bất tằng kiến tôn sư.”
                                                                     (Tiếu lâm quảng kí)

MỘNG CHU CÔNG
          Một ông thầy hay ngủ ngày, nhưng lại không cho học trò ngủ gục. Học trò  cật vấn, thầy nói xằng rằng: “Ta đi gặp Chu Công đấy.” Ngày hôm sau, học trò cũng bắt chước thầy ngủ, thầy lấy thước đánh thức, hỏi: “Sao trò lại như thế?” Học trò nói rằng: “Con cũng đi gặp Chu Công đó.” Thầy lại hỏi: “Thế Chu Công nói gì?” Học trò đáp rằng: “Chu Công bảo rằng, hôm qua không hề gặp thầy.”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Mộng Chu Công  Hủ lưu bộ

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 19/9/2016

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post