Dịch thuật: Võ Tắc Thiên có phải là nữ hoàng đế duy nhất ...

VÕ TẮC THIÊN CÓ PHẢI LÀ NỮ HOÀNG ĐẾ DUY NHÂT
CỦA TRUNG QUỐC

          Võ Tắc Thiên 武则天 là hoàng hậu của Đường Cao Tông Lí trị 李治, sau đổi quốc hiệu là Châu , tự xưng Thánh Thần Hoàng Đế 圣神皇帝. Nhìn chung giới sử học cho rằng bà là vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, nhưng cũng có người cho rằng vị nữ hoàng đế sớm nhất của Trung Quốc là Nguyên cô nương 元姑娘, con gái của Hiếu Minh Đế nhà Bắc Nguỵ.
          Thời Bắc Nguỵ, Hồ thái hậu sinh được một người con, đặt tên là Nguyên Hủ 元诩. Sau khi Tuyên Vũ Đế qua đời, Nguyên Hủ chỉ mới vừa 4 tuổi lên làm hoàng đế, đó là Hiếu Minh Đế. Hồ thái hậu được tôn làm Hoàng thái hậu, đồng thời nhân Hiếu Minh Đế còn nhỏ nên bà lâm triều thính chính. Hồ thái hậu tự ý chuyên quyền, cuộc sống càng phong lưu không chịu ràng buộc, dẫn đến quần thần bất mãn. Về sau dưới sự ủng hộ của quần thần, Hiếu Minh Đế quyết định đoạt lại quyền lực từ thái hậu. Vì thế đã lệnh cho Tú Dung Xuyên 秀容川, Hào Tù Nhĩ 豪酋尔, Nhĩ Chu Vinh 尔朱荣 kéo binh đến Lạc Dương 洛阳, chuẩn bị bức thái hậu thoái vị. Hồ thái hậu sau khi biết được đã triệu tập bọn tâm phúc thương lượng đối sách. Bấy giờ đúng lúc người phi họ Phan của Minh Đế sinh được một người con gái, Hồ thái hậu giả xưng là sinh con trai, đại xá thiên hạ, đổi niên hiệu “Hiếu Xương” 孝昌 thành “Vũ Thái” 武泰, tiếp đó ngầm hạ độc giết chết Hiếu Minh Đế, sau đó lập Nguyên cô nương làm hoàng đế, nói là thái tử lên ngôi. Vị nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc đã đăng cơ như thế. Về sau đợi lòng dân yên định, Hồ thái hậu lại nói hoàng đế kì thực là nữ, cần lập một tự quân, và thế là phế truất Nguyên cô nương.
          Nguyên cô nương kì thực là công chúa, tức vị làm hoàng đế cũng là do Hồ thái hậu một tay bao biện, và cũng nhanh chóng bị phế truất, cho nên giới sử học rất nhiều người không thừa nhận là vị nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Ngoài ra, thời Đường Cao Tông còn có Trần Thạc Trinh 陈硕贞 , một lãnh tụ nghĩa quân dân gian, bà từng tự xưng là “Văn Giai Hoàng Đế” 文佳皇帝.
          Trần Thạc Trinh, người Tử Đồng 梓桐 huyện Thuần An 淳安 Mục Châu 睦州, tự xưng là tiên nhân, dân gian tôn làm thần. Bà mất chồng từ rất sớm, gia cảnh bần hàn, do bởi không nỡ thấy dân làng bị quan lại áp bức, bà đã kêu gọi mọi người khởi nghĩa, biểu hiện dũng khí và tài trí không ai sánh bằng. Sau khi khởi nghĩa, bà tự xưng là “Văn Giai Hoàng Đế” 文佳皇帝, dùng Chương Thúc Dận 章叔胤 làm Thượng thư bộc xạ, Đồng Văn Bảo 童文宝 làm Đại tướng, kiến lập chính quyền dân gian. Sau liên tiếp đánh Đồng Lư 桐庐, Mục Châu 睦州, tiến gần Hấp Châu 歙州, Vụ Châu 婺州, uy danh vang dậy. Triều đình nghe tin, phái Thứ sử Dương Châu là Phòng Nhân Dụ 房仁裕 đem binh trấn áp. Thứ sử Vụ Châu là Thôi Nghĩa Huyền 崔义玄 cũng trưng tập binh lực đánh lại. Do bởi nghĩa quân thiếu kinh nghiệm chiến đấu, trải qua mấy trận huyết chiến, kẻ chết người bị thương vô số, cuối cùng toàn quân tan vỡ.
          Nguyên cô nương bị thái hậu khống chế, cuộc khởi nghĩa của Trần Thạc Trinh cũng không thành công, cho nên nhìn chung giới sử học chỉ thừa nhận Võ Tắc Thiên là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 03/7/2016

Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
趣味文化知识大全
Thanh Thạch 青石 biên soạn
Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013
Previous Post Next Post