Dịch thuật: Thỉnh thần请神
    一吝者, 家有祷事, 命道士请神, 乃通诚请两京神道. 主人曰: 如何请这远的? 道士答曰: 近处都晓得你的情性, 说请他, 他也不信.
                              (笑林广记)

THỈNH THẦN
          Nhất lận giả, gia hữu đảo sự, mệnh đạo sĩ thỉnh thần, nãi thông thành thỉnh lưỡng kinh thần đạo. Chủ nhân viết: “Như hà thỉnh giá viễn đích?” Đạo sĩ viết: “Cận xứ đô hiểu đắc nễ đích tình tính, thuyết thỉnh tha, tha dã bất tín.”
                                                                      (Tiếu lâm quảng kí)

THỈNH THẦN
          Có một người keo kiệt bủn xỉn, nhà muốn làm lễ cầu đảo, bèn nhờ đạo sĩ thỉnh thần, đạo sĩ thành tâm thỉnh thần ở hai kinh. Chủ nhân hỏi rằng: “Sao mà thỉnh xa vậy?” Đạo sĩ đáp: “Thần gần đây đều biết rõ tính tình của ông, thỉnh họ, họ cũng không tin đâu!”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Thỉnh thần  Tham lận bộ.
                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 04/7/2016

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post