Dịch thuật: Hải điểu biHẢI ĐIỂU BI
海鸟悲

          Ví với người khoáng đạt, không nghĩ đến việc cuộc sống làm quan.
          Điển xuất từ Trang Tử - Chí lạc 庄子 - 至乐 với lời dịch của Lục Đức Minh 陆德明
          Truyền thuyết kể rằng, vào thời thượng cổ, Lỗ Hầu bắt được một con chim biển, đưa nó vào nuôi trong Thái miếu, tấu nhạc “cửu thiều” 九韶 cho nó nghe, cung cấp thịt trâu thịt dê cho nó ăn. Chim biển kinh hoảng không ăn, được ba ngày thì chết.

Chú của người dịch
          昔者海鸟止于鲁郊. 鲁侯御而觞之于庙, 奏九韶以为乐, 具太牢以为膳. 鸟乃眩视忧悲, 不敢食一脔, 不敢饮一杯, 三日而死.
                                             (庄子 - 至乐)
          Tích giả hải điểu chỉ vu Lỗ giao. Lỗ Hầu ngự nhi thương chi vu miếu, tấu Cửu thiều dĩ vi nhạc, cụ Thái lao dĩ vi thiện. Điểu nãi huyễn thị ưu bi, bất cảm thực nhất luyến, bất cảm ẩm nhất bôi, tam nhật chi tử.
                                                                                  (Trang Tử - Chí lạc)
          Ngày xưa có con chim biển đến đậu ở ngoài đô thành nước Lỗ. Quốc quân nước Lỗ đánh xe ra đưa nó về nuôi trong Thái miếu, tấu Cửu thiều làm nhạc, dọn Thái lao làm bữa ăn. Chim hoa cả mắt lo buồn, không dám ăn một miếng, không dám uống một li, ba ngày thì chết.

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 22/7/2016

Nguồn
THƯỜNG DỤNG ĐIỂN CỔ
常用典故
Biên soạn: Tôn Lập Quần 孙立群, Lí Ái Trân 李爱珍
Thượng Hải đại học xuất bản xã, 2005
Previous Post Next Post