Dịch thuật: Tàng sừ


藏锄
    夫在田中耦耕, 妻唤吃饭, 夫乃高声应曰: 待我藏好锄头, 便来也! 乃归, 妻戒夫曰: 藏锄宜密. 你既高声, 岂不被人偷去? 因促之往看, 锄果失矣. 因急归, 低声附其妻耳云: 锄已被人偷去了.
                              (笑林广记)

TÀNG SỪ
          Phu tại điền trung ngẫu canh, thê hoán ngật phạn, phu nãi cao thanh ứng viết: “Đãi ngã tàng hảo sừ đầu, tiện lai dã!” Nãi quy, thê giới phu viết: “Tàng sừ nghi mật. Nễ kí cao thanh, khởi bất bị nhân thâu khứ?” Nhân xúc chi vãng khán, sừ quả thất hĩ. Nhân cấp quy, đê thanh phụ kì thê nhĩ vân: “Sừ dĩ bị nhân thâu khứ liễu.”
                                                                      (Tiếu lâm quảng kí)

GIẤU BỪA
          Anh chồng đang bừa ruộng, vợ gọi về ăn cơm, anh chồng đáp to: “Đợi tôi giấu cái bừa đã rồi về ngay!” Về đến nhà, người vợ trách chồng rằng: “Giấu bừa nên bí mật chứ. Ông la to như thế, há không bị người ta lấy mất?” Liền giục chồng chạy ra xem thử, quả nhiên cái bừa bị mất. Anh chồng vội chạy về, ghé vào tai vợ nói thầm: “Bừa bị người ta lấy mất rồi!”

Chú của người dịch
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Tàng sừ  Thù bẩm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 08/6/2016
Previous Post Next Post