Ảnh: Tượng Phật A Di Đà chùa Long Khánh, Quy NhơnTượng Phật A Di Đà 
(chùa Long Khánh, 141 Trần Cao Vân, Quy Nhơn) 


Tượng Phật A Di Đà
 Tượng bằng xi măng cốt sắt cao 17m, toà sen và chân đế cao 5m, được tôn trí vào năm 1972. Tượng ở phía sau hồ sen, phía trước chánh điện. 

Huỳnh Chương Hưng 
Phật đản 2016 (Phật lịch 2560)

Previous Post Next Post