Dịch thuật: Chu Mục Vương hội kiến Tây Vương Mẫu

CHU MỤC VƯƠNG HỘI KIẾN TÂY VƯƠNG MẪU

 
Về ý đồ chính đi vòng khắp vùng tây bắc của Chu Mục Vương 周穆王, người đời sau có nhiều cách nói khác nhau. Nhìn từ góc độ chính trị, tựa hồ Chu Mục Vương muốn thể hiện lực lượng của triều Chu với dân tộc ở một số khu vực này, khiến họ không dám khinh suất phản loạn; hoặc giả là muốn chuyển dời mâu thuẫn chính trị trong nước để củng cố địa vị của mình. Nào ngờ, khiến cho thế lực của triều Chu nối theo bước của Chiêu vương, tiến thêm một bước đi đến chỗ suy yếu.
Nhưng trong truyền thuyết thần thoại dân gian, chuyến tây hành của Mục Vương lại đầy màu sắc lãng mạn, trong đó nổi bật nhất là sự kiện Mục Vương hội kiến cùng Tây Vương Mẫu, vui chơi yến tiệc và ước định. Theo truyền thuyết, Mục Vương gặp Tây Vương Mẫu bên cạnh hồ Vương Mẫu 王母 tại núi Côn Luân 昆仑. Tây Vương Mẫu tổ chức yến tiệc thịnh soạn để tiếp đón Chu Mục Vương, hai người cảm thấy tiếc là gặp nhau quá muộn, hẹn ba năm sau sẽ cùng gặp lại. Truyền thuyết này dường như đủ để tạo thành một câu chuyện ái tình thần hoá. Nhưng các nhà sử học cho rằng, nếu truyền thuyết này quả có một số căn cứ, người giống như Tây Vương Mẫu, chẳng qua chỉ là một nữ thủ lĩnh của một bộ lạc nào đó, thậm chí bộ lạc của bà ta hãy còn ở vào thời kì xã hội mẫu hệ.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                  Quy Nhơn 20/3/2016

Nguyên tác Trung văn
CHU MỤC VƯƠNG ƯỚC HỘI TÂY VƯƠNG MẪU
周穆王约会西王母
Trong quyển
ĐỒ VĂN TRUNG QUỐC THÔNG SỬ
图文中国通史
(tập Sử tiền sử - Chiến quốc)
Chủ biên: Triệu Hướng Tiêu 赵向标
Tân Cương nhân dân xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post