Dịch thuật: Nguồn gốc họ Tiêu

NGUỒN GỐC HỌ TIÊU

          Về nguồn gốc của họ Tiêu chủ yếu có 2 thuyết:
1- Xuất phát tính Tử . Thời Xuân Thu. Quan Đại phu Đại Tâm 大心 ở ấp Tiêu (nay là huyện Tiêu tỉnh An Huy 安徽), tính là Tử , nhân vì có công dẹp loạn, được thụ phong đất Tiêu, kiến lập nên nước Tiêu. Về sau nước Tiêu bị nước Sở diệt, con cháu đã lấy tên nước làm họ, đó chính là Tiêu thị. Tiêu Đại Tâm 萧大心 là thuỷ tổ của họ Tiêu.
2- Họ Tiêu là một trong 6 tộc của người Ân.
          Họ Tiêu ước chiếm 0,59% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, đứng vị trí thứ 30. Các tỉnh như Tứ Xuyên 四川, Hồ Nam 湖南, Giang Tây 江西, Hồ Bắc 湖北, Sơn Đông 山东, Quảng Đông 广东 có nhiều người mang họ Tiêu.

Danh nhân các đời
          Danh nhân họ Tiêu của các đời rất nhiều. Thời Tây Hán có danh thần Tiêu Hà 萧何, giúp Lưu Bang 刘邦 kiến lập triều Hán, được phong là Toản Hầu 酇侯.  Thời Nam triều, tướng lĩnh cấm quân nhà Tống là Tiêu Đạo Thành 萧道成, nhân hoàng thất nhà Tống nội loạn, đã thay Tống xưng đế, kiến lập triều Tề, sử gọi là Nam Tề. Thứ sử Ung Châu 雍州 thời Nam Tề là Tiêu Diễn 萧衍, nhân Tề nội loạn, đã đoạt lấy đế vị, sử gọi là Tiêu Lương 萧梁. Thời Bắc Tống, tộc Khất Đan 契丹 Tiêu thị là gia tộc to lớn hiển quý. Thời Nguyên có tác gia hí khúc là Tiêu Đức Tường 萧德祥. Thời Thanh có hoạ gia Tiêu Vân Tùng 萧云从; một trong những người lãnh đạo Thái Bình Thiên Quốc là Tiêu Triều Quý 萧朝贵. Cận hiện đại có diễn viên Kinh kịch nổi tiếng Tiêu Trường Hoa 萧长华.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 28/01/2016

Nguyên tác Trung văn
TIÊU TÍNH UYÊN NGUYÊN
萧姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005
Previous Post Next Post