Dịch thuật: Nguồn gốc họ Tống

NGUỒN GỐC HỌ TỐNG

          Khởi nguyên của họ Tống tương đối đơn thuần, chủ yếu xuất phát từ tính Tử , là hậu duệ thuộc chi tộc vương triều Thương, thuỷ tổ là Vi Tử Khải 微子启. Sau khi nhà Chu diệt nhà Thương, Chu Vũ Vương 周武王 đem vùng đất Thương Khâu 商丘 kinh đô cũ của triều Thương phong cho Vi Tử Khải, kiến lập nên nước Tống. Hậu kì Chiến Quốc, Tống bị Tề diệt, con cháu nước Tống nhân đó lấy quốc danh “Tống” làm họ, xưng là “Tống thị” 宋氏.
          Họ Tống ước chiếm 0,81% nhân khẩu của dân tộc Hán trong cả nước, đứng vị trí thứ 22, tỉnh Sơn Đông có nhiều họ Tống.

Danh nhân các đời
          Người mang họ Tống của các đời có rất nhiều. Thời Chiến Quốc có Tống Ngọc 宋玉 nổi tiếng về từ phú. Thời Đường có danh tướng Tống Cảnh 宋璟, thi nhân Tống Chi Vấn 宋之问. Thời Minh có khoa học gia Tống Ứng Tinh 宋应星. Hiện đại có Tống Giáo Nhân 宋教仁, một trong những lãnh tụ cách mạng; phu nhân của Tôn Trung Sơn 孙中山 là Tống Khánh Linh 宋庆龄, phu nhân của Tưởng Giới Thạch 蒋介石 là Tống Mĩ Linh 宋美龄.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 28/12/2015

Nguyên tác Trung văn
TỐNG TÍNH UYÊN NGUYÊN
宋姓渊源
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005
Previous Post Next Post