Dịch thuật: Bị đả被打
    二瞽者同行, : 世上惟瞽者最好. 有眼人终日奔忙, 农家更甚, 怎如得我们心上清闲.众农夫窃听之, 乃伪为官过, 谓其失于回避, 以锄把各打一顿而呵之去. 随复窃听之, 一瞽者曰: 毕更是瞽者好, 若是有眼人, 打了还要问罪哩!
                             (笑林广记)

BỊ ĐẢ
          Nhị cổ giả đồng hành, viết: “Thế thượng duy cổ giả tối hảo. Hữu nhãn nhân chung nhật bôn mang, nông gia cánh thậm, chẩm như đắc ngã môn tâm thượng thanh nhàn.” Chúng nông phu thiết thính chi, nãi nguỵ vi quan quá, vị kì thất vu hồi tị, dĩ sừ bả các đả nhất đốn nhi ha chi khứ. Tuỳ phục thiết thính chi, nhất cổ giả viết: “Tất cánh thị cổ giả hảo, nhược thị hữu nhãn nhân, đả liễu hoàn yếu vấn tội lí!”
                                                                                   (Tiếu lâm quảng kí)

BỊ ĐÁNH
          Hai anh mù đi với nhau, nói rằng: “Trên đời này chỉ có người mù là sướng nhất. Người sáng mắt suốt ngày bận rộn, nông phu càng vất vả, làm sao được như chúng ta thanh thản trong lòng.” Đám nông phu tình cờ nghe được, liền giả trang thành quan viên đi qua, bảo hai anh mù là không chịu tránh đường, dùng cán bừa đánh cho mỗi anh một trận rồi thét đuổi đi. Họ lại theo sau lén nghe, một anh mù nói rằng: “Rốt cuộc vẫn là người mù sướng nhất, nếu là người sáng mắt, bị đánh xong còn bị hỏi tội nữa đấy!”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Bị đả  Hình thể bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 29/11/2015

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post