Dịch thuật: Loạn thế anh hùng乱世英雄
    曹公少时见乔玄, 玄谓曰: 天下方乱, 群雄虎争, 拔而理之, 非君乎? 然君实是乱世之英雄, 治世之奸贼. 恨吾老矣, 不见君富贵, 当以子孙相累.
                             (世说新语 - 识鉴)

 LOẠN THẾ ANH HÙNG
          Tào công thiếu thời kiến Kiều Huyền, Huyền vị viết: “Thiên hạ phương loạn, quần hùng hổ tranh, bạt nhi lí chi, phi quân hồ? Nhiên quân thực thị loạn thế chi anh hùng, trị thế chi gian tặc. Hận ngô lão hĩ, bất kiến quân phú quý, đương dĩ tử tôn tương luỵ.”
                                                               (Thế thuyết tân ngữ - Thức giám)

LOẠN THẾ ANH HÙNG
          Tào Tháo lúc còn trẻ gặp Kiều Huyền, Kiều Huyền nói với Tào Tháo rằng: “Nay thiên hạ đang loạn, hào kiệt các nơi như mãnh hổ tranh nhau, người dẹp được động loạn ổn định đất nước, chẳng phải là ông sao? Nhưng ông quả thực là anh hùng thời loạn, gian tặc thời bình. Đáng tiếc là ta đã già, không thấy được ông giàu sang., đành gởi con cháu cho ông, nhờ ông quan tâm cho.”

Chú của người dịch
Thế thuyết tân ngữ 世说新语 : bộ bút kí tiểu thuyết thuật lại những huyền học ngôn đàm dật sự của sĩ đại phu thời Nguỵ Tấn. Trong đó có thể nhìn thấy ngôn đàm về huyền học thời Nguỵ Tấn đã trở thành phong thượng, mà huyền học chính là lấy tư tưởng Lão Trang làm gốc. Tư tưởng của Đạo gia đối với phương thức tư duy và trạng thái sinh hoạt của sĩ đại phu thời Nguỵ Tấn, thậm chí phong khí của cả xã hội đều sản sinh ảnh hưởng quan trọng. Tác phẩm này do Lâm Xuyên Vương Lưu Nghĩa Khánh 临川王刘义庆, thuộc dòng dõi tông thất nhà Lưu Tống thời Nam Bắc triều đã tập hợp một số văn nhân biên soạn, Lưu Tuấn 刘峻 đời Lương viết lời chú. Toàn sách nguyên có 8 quyển, bản chú của Lưu Tuấn phân làm 10 quyển. Các bản hiện nay đều là 3 quyển phân làm 36 môn như: đức hạnh, ngôn ngữ, chính sự, văn học, phương chính, nhã lượng v.v… Toàn sách tổng cộng hơn 1000 tắc, kí thuật những dật văn dật sự của danh sĩ quý tộc từ cuối đời Hán đến thời Lưu Tống, chủ yếu là những câu chuyện có liên quan đến việc bình luận, thanh đàm huyền ngôn và ứng đối cơ trí của các nhân vật.
          Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆 (năm 403 – khoảng năm 444): người Bành Thành 彭城 (nay là Từ Châu 徐州 Giang Tô 江苏), văn học gia thời Nam triều, thuộc dòng dõi tông thất nhà Lưu Tống, được tập phong Lâm Xuyên Vương 临川王, nhậm chức Thứ sử Kinh Châu 荆州. Ông giữ chức được 8 năm, chính tích rất tốt. Sau nhậm chức Thứ sử Giang Châu 江州, được một năm, nhân vì đồng tình với một viên quan bị biếm là Vương Nghĩa Khang 王义康 đã xúc nộ Văn Đế, bị điều về kinh đổi làm Thứ sử Nam Kinh Châu 南京州, Đô đốc gia khai phủ nghi đồng tam ti. Chẳng bao lâu vì bệnh ông từ chức.
Lưu Nghĩa Khánh mất năm Nguyên Gia 元嘉 thứ 21 ở Kiến Khang 建康 (nay là Nam Kinh)
          Lưu Nghĩa Khánh từ nhỏ đã tài hoa xuất chúng, yêu thích văn học. Ngoài Thế thuyết tân ngữ 世说新语 ra, ông còn có tiểu thuyết chí quái U minh lục 幽明录.
          Nguồn http://baike.baidu.com/view/39662.htm
          Tắc Loạn thế anh hùng  thuộc môn Thức giám 识鉴

                                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                                      Quy Nhơn 17/10/2015

Nguồn
THẾ THUYẾT TÂN NGỮ
世说新语
Tác giả: Lưu Nghĩa Khánh 刘义庆
Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post