Dịch thuật: Hoài Âm Hầu Hàn Tín

HOÀI ÂM HẦU HÀN TÍN

          Hàn Tín 韩信, người Hoài Âm 淮阴 Giang Tô 江苏. Ông xuất thân bần cùng, lại nhân vì lúc trẻ phẩm hạnh không tốt, mặc dù nuôi chí lớn, cũng không được ai tiến cử, nhưng ông lại không chịu theo con đường kinh thương,thường dựa vào người khác để sống nên mọi người đều ghét.
          Có một lần, vì nghèo Hàn Tín đến nhà một người bạn ở nhờ liền mấy tháng, vợ của bạn trong lòng không vui nhưng không tiện nói ra.
          Ngày hôm sau, vào lúc sáng sớm vợ của bạn đã thức dậy nấu cơm rồi ăn hết. Khi Hàn Tín thức dậy ăn cơm, phát hiện nồi trống không. Hàn Tín liền rõ thâm ý, giận ra đến bờ sông, mấy ngày liền ở nơi đó không có cơm ăn.
          Về sau có một người đàn bà giặt quần áo nhìn thấy Hàn Tín đói sắp chết, liền thức ăn đem cho. Hàn Tín cảm kích nói rằng:
Sau này nếu có ngày hiển đạt, tôi nhất định sẽ báo đáp.
Người đàn bà đó nói rằng:
Một đại nam nhân ngay cả bản thân mình cũng không nuôi sống nổi còn nói gì đến việc báo đáp.
Hàn Tín nghe xong, chấn động rất lớn.
Lại có một lần Hàn Tín bị một nhóm người bao vây. Mọi người thấy Hàn Tín sợ, liền nói:
Nếu mày không sợ chết thì lấy kiếm giết ta, còn nếu mầy sợ chết thì chui qua háng ta.
Hàn Tín vô cùng tức giận, nhưng quả bất địch chúng, đành phải chịu nhục chui qua háng người đó. Bọn chúng đều cười chê Hàn Tín là nhát, nhưng sự kiện đó ảnh hưởng suốt cuộc đời Hàn Tín.
Sau này Hàn Tín được Tiêu Hà 萧何 tiến cử lên Lưu Bang 刘邦 giữ chức Đại tướng, giúp Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, kiến lập vương triều Tây Hán. Về sau Hàn Tín được phong làm Hoài Âm Hầu 淮阴侯.
  
                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 02/10/2015

Nguyên tác Trung văn
HOÀI ÂM HẦU HÀN TÍN
淮阴侯韩信
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2005
Previous Post Next Post