Dịch thuật: Tác giả "Thuỷ hử truyện" là ai?

TÁC GIẢ “THUỶ HỬ TRUYỆN” LÀ AI?

          Tác giả Thuỷ hử truyện 水浒传, một trong “tứ đại cổ điển danh trứ” là ai, xưa nay vẫn là vấn đề mà những người yêu thích Thuỷ hử truyện quan tâm. Tuy trên khắc bản đều kí tên là “Thi Nại Am” 施耐庵, nhưng nhân vật “Thi Nại Am” có thực sự tồn tại hay không là vấn đề mà hãy còn tranh luận. Trên sách ghi Thi Nại Am là người cuối đời Nguyên đầu đời Minh, nhưng khảo chứng phát hiện, nhiều địa danh trong Thuỷ hử truyện đều là cách nói của triều Minh, theo lí mà nói ông ta không biết. Hơn nữa, mãi đến những năm thời Gia Tĩnh 嘉靖 triều Minh vẫn chưa có tập tục ghi tên thật tác giả trên bìa sách, có lẽ Thi Nại Am chỉ là bút danh, danh tính thật của tác giả chưa được biết. Vì thế mọi người bắt đầu suy đoán nhân vật đằng sau tác phẩm này là ai.

Những suy đoán về tác giả
          Quách Huân 郭勋, chính là một trong số những người được nghi là tác giả. Bản Thuỷ hử truyện 100 hồi của ông được cho là bản sớm nhất của bộ tiểu thuyết này, còn những ghi chép có liên quan đến Thuỷ hử truyện sớm nhất cũng phải đến thời Gia Tĩnh, lúc bấy giờ triều Minh đã khai quốc hơn 100 năm, mọi người
Có lí do để tin rằng bộ tiểu thuyết này không phải được sản sinh vào cuối đời Nguyên đầu đời Minh. La Quán Trung 罗贯中 cũng là người được hoài nghi. Có người khảo chứng, những tán từ ở 21 thiên trong Tam Toại bình yêu truyện 三遂平妖传của ông có 13 thiên được Thuỷ hử truyện dùng đến, vì thế có người cho rằng hai bộ sách này là cùng một tác giả, và cũng do bởi trên bản gốc Trung nghĩa thuỷ hử truyện nhất bách quyển 忠义水浒传一百卷 có hàng chữ “Thi Nại Am soạn, La Quán Trung biên thứ” 施耐庵撰, 罗贯忠编次; hiện nay có thể thấy trên bản khắc sớm nhất cũng có hàng chữ “Thi Nại Am tập truyện, La Quán Trung toản tu” 施耐庵集传, 罗贯忠纂修. Cho nên có người nói bộ tiểu thuyết này là tác phẩm do hai người hợp tác.
          Xem ra, tác giả Thuỷ hử truyện rốt cuộc là ai, vẫn chưa rõ ràng, mọi người sẽ còn tranh luận tiếp. Tin rằng sau này có những khảo chứng đầy sức thuyết phục sẽ vén bức màn bí ẩn này.

                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 05/8/2015

Nguyên tác Trung văn
“THUỶ HỬ TRUYỆN” ĐÍCH TÁC GIẢ THỊ PHỦ LÁNH HỮU KÌ NHÂN
水浒传的作者是否另有其人
Trong quyển
TRUNG QUỐC VỊ GIẢI CHI MÊ
中国未解之谜
Biên soạn: nhiều tác giả
Chu Hải xuất bản xã, 2007.
Previous Post Next Post