Dịch thuật: Tá ngưu借牛
    有走柬借牛于富翁者, 翁方对客, 讳不识字, 伪启缄视之. 对来使曰: 知道了, 少刻我自来也.
                             (笑林广记)

TÁ NGƯU
          Hữu tẩu giản tá ngưu vu phú ông giả, ông phương đối khách, huý bất thức tự, nguỵ khải giam thị chi. Đối lai sứ viết: “Tri đạo liễu, thiểu khắc ngã tự lai dã.”
                                                                                   (Tiếu lâm quảng kí)

MƯỢN TRÂU
          Có người sai người nhà cầm phong thư sang nhà phú ông mượn trâu, phú ông đương lúc tiếp khách. Để giấu việc mình không biết chữ, phú ông giả vờ mở phong thư ra xem, rồi nói vói với người nọ rằng: “Biết rồi, đợi một lát ta sẽ đích thân sang.”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Tá ngưu  Cổ diễm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 16/8/2015

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post