Dịch thuật: Kiếm Hiên Viên Hạ Vũ

KIẾM HIÊN VIÊN HẠ VŨ

          Chư thần lấy đồng ở Thủ sơn 首山 đúc kiếm cho Hoàng Đế 黄帝, sau truyền cho Hạ Vũ 夏禹.
          Kiếm Hiên Viên Hạ Vũ 轩辕夏禹! Đối với thanh kiếm này, chúng ta còn có thể nói gì hơn.
          Hoàng Đế, Hạ Vũ! Đối với hai người này, chúng ta còn có thể nói gì hơn.
          Dũng khí, trí tuệ, nhân ái ….., tất cả quy về hai chữ: Thánh đạo 圣道.
          Kiếm Hiên Viên Hạ Vũ là kiếm Thánh đạo.
          Khoảng năm 3000 trước công nguyên, để chinh phạt yêu tộc Xi Vưu 蚩尤, Hiên Viên Hoàng Đế cùng chư thần đào núi lấy tinh hoa của trời đất đúc nên binh khí thần để đối kháng Xi Vưu.
         Đáng tiếc, sự việc không như mong muốn, kiếm thể tuy thiên thành, nhưng không có kiếm khí.
          Nhìn thấy đại quân Xi Vưu sắp tấn công nhân giới, Hoàng Đế dùng binh khí thần đúc chưa thành để chém Xi Vưu.
          Do bởi thần kiếm chưa thành, linh khí có hạn, không thể đánh bại Xi Vưu, Hoàng Đế chỉ có thể lấy 5 tảng đá thần mà Nữ Oa 女娲 khi vá trời để lại, lại đem chiếc đầu của Xi Vưu chém được, dùng linh lực toàn thân của mình chú nhập vào thiên thạch, đem phong ấn của Xi Vưu ở mê cung dưới đất, cùng đá vá trời mà đã đoạt linh hồn của Xi Vưu cho tản lạc đến nhân gian.
          Trong phút chốc, binh khí thần do Hoàng Đế đúc đã lưu lạc đến tay Hạ Vũ
          Trải qua sương gió mấy trăm năm, thân kiếm vốn trơn tru đã thần kì xuất hiện hoa văn: trên thân kiếm, một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, mặt kia khắc sơn xuyên thảo mộc. Chuôi kiếm một mặt viết thuật cày cấy chăn nuôi, một mặt viết kế sách thống nhất bốn biển.
          Nhờ thanh kiếm trong tay Hạ Vũ, nhân loại dưới sự cai quản của ông đã dần học được cách cày cấy chăn nuôi, luân thường đạo đức.
          Sau khi Hạ Vũ mất, người ta đặt tên cho thanh kiếm này là Hiên Viên Hạ Vũ kiếm.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 25/8/2015

Nguồn
Previous Post Next Post