Dịch thuật: Tham quan
贪官
    有农夫种茄不活, 求计于老圃. 老圃曰: 此不难, 每茄树下埋钱一文息活.问其何故, 答曰: 有钱者生, 无钱者死.
                                  (笑林广记)

THAM QUAN
          Hữu nông phu chủng gia bất hoạt, cầu kế vu lão phố. Lão phố viết: “Thử bất nan, mỗi gia thụ hạ mai tiền nhất văn tức hoạt.” Vấn kì hà cố, đáp viết: “Hữu tiền giả sinh, vô tiền giả tử.”
                                                                                   (Tiếu lâm quảng kí)

QUAN THAM
          Có một nông phu trồng cà nhưng cà không sống, liền đi hỏi ông lão làm vườn. Ông lão làm vườn bảo rằng: “Việc đó có gì là khó đâu. Cứ dưới mỗi gốc cà chôn một đồng tiền thì cây sẽ sống.” Nông phu hỏi nguyên nhân vì sao, ông lão làm vườn đáp rằng: “Có tiền thì sống, không tiền thì chết.”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Tham quan  Cổ diễm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 16/7/2015

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post