Dịch thuật: Lăng mộ Hiên Viên Hoàng Đế ở nơi đâu?

LĂNG MỘ HIÊN VIÊN HOÀNG ĐẾ Ở NƠI ĐÂU?

          Những ghi chép trong các sách cổ có Tam hoàng Ngũ đế, Hoàng Đế 黄帝 là một trong Tam hoàng, lại đứng đầu trong Ngũ đế. Tại hậu kì thời Viêm Đế 炎帝, Hoàng Đế lúc loạn thế đã khởi binh, lấy đức hiệu triệu thiên hạ, đánh bại Viêm Đế ở Bản Tuyền 阪泉, thay Viêm Đế làm thiên tử, sau lại chiến thắng Xi Vưu 蚩尤 ở cánh đồng Trác Lộc 涿鹿, kết thúc chiến tranh thời viễn cổ, thống nhất dân tộc Trung Hoa, kiến lập một quốc gia có cộng chủ đầu tiên của Trung Quốc, được chọn làm vị hoàng đế đầu tiên của dân tộc Trung Hoa, thời đại văn minh Trung Hoa bắt đầu từ đó.
          Tam hoàng Ngũ đế trong truyền thuyết đều có lăng mộ mang tính kỉ niệm do người đời sau xây dựng, trong số đó đặc biệt là lăng Hoàng Đế rất nổi tiếng. Trước mắt, các nơi trong cả nước, lăng miếu Hoàng Đế được ghi chép có đến mười mấy nơi, thế thì hoàng đế Hiên Viên 轩猿 rốt cuộc được táng ở nơi đâu? Đối với vấn đề này, trong giới sử học và khảo cổ học luôn có sự phân kì. 18 vị chuyên gia về lịch sử, khảo  cổ học, kinh qua việc khảo sát khoa học đối với di chỉ và sự khảo chứng đối với sách vở, cho rằng khu vực Bình Đài 平台 hiện nay vào thời cổ quả thực có lăng Hiên Viên Hoàng Đế 轩猿黄帝 cùng miếu thờ. Chứng cứ là khu vực chung quanh Bắc Kinh có không ít di chỉ và những ghi chép truyền thuyết về Hoàng Đế. Đối với ý kiến này, giới học thuật vẫn chưa đạt được sự nhất trí. Lăng Hoàng Đế rốt cuộc ở nơi đâu vẫn còn đang đợi mọi người tiến thêm một bước khảo chứng.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 08/6/2015

Nguyên tác Trung văn
HIÊN VIÊN HOÀNG ĐẾ LĂNG MỘ TẠI NA LÍ
轩猿黄帝陵墓在哪里
Trong quyển
TRUNG QUỐC VỊ GIẢI CHI MÊ
中国未解之谜
Biên soạn: nhiều tác giả
Chu Hải xuất bản xã, 2007.
Previous Post Next Post