Dịch thuật: Khởi nguyên dân tộc Ân Thương

KHỞI NGUYÊN DÂN TỘC ÂN THƯƠNG

          Trước năm 1562 trước công nguyên, thuỷ tổ người Ân Thương tên là Khế . Theo truyền thuyết, ông Khế do bà Giản Địch 简狄, thứ phi của Đế Khốc 帝喾 (Cao Tân thị 高辛氏) sinh ra. Giản Địch là con gái của bộ lạc Hữu Nhung 有绒, khi bà cùng 3 cô gái khác tắm ở sông, nhân vì nuốt trứng huyền điểu (chim yến) mà có thai sinh ra ông Khế. Ông Khế sau khi trưởng thành đã giúp việc cho Đế Thuấn 帝舜, nhân vì có công giúp Đại Vũ 大禹 trị thuỷ mà làm quan tới chức Tư đồ, được phong ở đất Thương , “Thương” trở thành tộc danh của họ. Đất Thương hiện nay ở vùng nào, có thuyết cho là ở Hà Nam, có thuyết lại nói là ở Hà Bắc, tóm lại là ở phía đông Hoa Hạ. Cho nên, nhìn chung cho rằng người Ân Thương là dân tộc phương đông.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 15/5/2015

Nguyên tác Trung văn
ÂN THƯƠNG ĐÍCH DÂN TỘC KHỞI NGUYÊN
殷商的民族起源
Trong quyển
ĐỒ VĂN TRUNG QUỐC THÔNG SỬ
图文中国通史
(tập Sử tiền sử - Chiến quốc)
Chủ biên: Triệu Hướng Tiêu 赵向标
Tân Cương nhân dân xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post