Dịch thuật: Thuỷ thanh vô ngư

THUỶ THANH VÔ NGƯ
水清无鱼
NƯỚC QUÁ TRONG SẼ KHÔNG CÓ CÁ

Giải thích: nước quá trong, cá không thể sống được. Thành ngữ này dùng để ví hạng người quá hà khắc, xét nét. Đối với những vấn đề phi nguyên tắc không nên quá nghiêm khắc với người, để tránh mất đi bè bạn.
Xuất xứ: Hán . Ban Cố 班固 Hán thư – Đông Phương Sóc truyện 汉书 - 东方朔传

          Thời Hán Vũ Đế 汉武帝có một người tên Đông Phương Sóc 东方朔, ông viết thiên Đáp khách nạn 答客难, trong đó có câu:
Thuỷ chí thanh tắc vô ngư, nhân chí sát tắc vô đồ
水至清则无鱼, 人至察则无徒
          Ý của câu là:
          Nước quá trong thì sẽ không có cả, người hay bới lông tìm vết thì sẽ không có ai bên cạnh mình.
          Thử nghĩ xem, nếu nước quá trong, trong đến mức không loại vi sinh vật nào tồn tại thì cá dựa vào đâu để sống; còn đối với người mà nghiêm khắc quá mức, thậm chí hay bươi móc khuyết điểm của người khác, không bỏ qua lỗi lầm của họ thì bản thân mình sẽ bị cô lập.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                  Quy Nhơn 09/5/2015

Nguyên tác Trung văn
THUỶ THANH VÔ NGƯ
水清无鱼
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post