Dịch thuật: Vũ Ất "xạ thiên" làm trò đùa

VŨ ẤT “XẠ THIÊN” LÀM TRÒ ĐÙA

          Khoảng từ năm 1156 đến năm 1122 trước công nguyên, thời kì của Thương vương Vũ Ất 武乙 trị vì, Vũ Ất bằng mọi cách làm ô nhục “Thiên thần” 天神, đồng thời lấy việc “xạ thiên” 射天 (bắn trời) để làm trò đùa.
          Vũ Ất là con của Thương vương Khang Đinh 康丁, sau khi phụ thân mất ông kế vị làm Thương vương. Để củng cố sự thống trị, Vũ Ất đối với các phương quốc chung quanh vẫn tiếp tục dụng binh, ngay cả Chu vương là Quý Lịch 季历 cũng đến chầu, sự thống trị của vương triều Thương ngày càng ổn định. Người triều Thương đối với Thượng Đế cùng quỷ thần cực kì mê tín, sử quan cũng thường mượn bói toán, tế tự để can thiệp vào hành vi của quốc vương. Đối với viêc này, Vũ Ất không cho là như thế, ông tin rằng chỉ có dùng vũ lực mới có thể thống trị thiên hạ. Nhằm tăng cường vương quyền, Vũ Ất lệnh cho tạc người gỗ làm “Thiên thần”, sai một vị sử quan thay “Thiên thần” cùng với ông đánh bạc. Kết quả , Vũ Ất thắng liên tiếp 3 cuộc, cho rằng “Thiên thần” không linh, sai người lấy y phục cùng mũ của “Thiên Thần” bằng gỗ xuống, dùng roi đánh, làm ô nhục mới thôi, còn huỷ bỏ những gì mà gọi là “Thiên thần”. Vũ Ất lại sai người may một túi da lớn, đựng máu của động vật, đem treo lên một cột cao. Vũ Ất lệnh cho quần thần đến nhìn xem ông ta đích thân dùng tên bắn túi da. Máu trong túi rơi xuống đất, Vũ Ất gọi đó là “xạ thiên”. Từ đó về sau, không ai dám can thiệp vào hành vi của Vũ Ất.
          Vũ Ất rất ham thích săn bắn, thường đắm chìm trong trong những buổi đi săn. Một lần nọ, Vũ Ất đi săn ở khoảng giữa Hoàng hà 黄河 và Vị thuỷ 渭水, bỗng gặp phải một trận mưa to kèm theo sấm sét. Do bởi tránh không kịp, Vũ Ất bị sét đánh chết.
          Vũ Ất vốn bị chết bởi một hiện tượng tự nhiên, nhưng vì ông ta làm nhục đối với “Thiên thần”  đã khiến quần thần bất mãn. Vì thế, cái chết không bình thường của Vũ Ất đã khiến cho người Thương vốn rất mê tín tin rằng do bởi xúc nộ Thiên thần nên bị trừng phạt.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 16/4/2015

Nguyên tác Trung văn
VŨ ẤT “XẠ THIÊN” NHI HÍ
武乙射天而戏
Trong quyển
ĐỒ VĂN TRUNG QUỐC THÔNG SỬ
图文中国通史
(tập Sử tiền sử - Chiến quốc)
Chủ biên: Triệu Hướng Tiêu 赵向标
Tân Cương nhân dân xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post