Dịch thuật: Bất lưu khách
不留客
    客远来久坐, 主家鸡鸭满庭, 乃辞以家中乏物, 不敢留饭. 客即借刀, 欲杀己所乘马治餐. 主曰: 公如何回去?客曰: 凭公于鸡鸭中, 告借一只, 我骑去便了.
                                        (笑林广记)

BẤT LƯU KHÁCH
          Khách viễn lai cửu toạ, chủ gia kê áp mãn đình, nãi từ dĩ gia trung phạp vật, bất cảm lưu phạn. Khách tức tá đao, dục sát kỉ sở thừa mã trị xan. Chủ viết: “Công như hà hồi khứ?” Khách viết: “Bằng công vu kê áp trung, cáo tá nhất chích, ngã kị khứ tiện liễu”
                                (Tiếu lâm quảng kí)

KHÔNG GIỮ KHÁCH LẠI
          Khách từ phương xa tới ngồi chơi rất lâu, nhà chủ gà vịt thì đầy sân, nhưng lại nói khéo là do trong nhà thiếu đồ nên không dám giữ khách lại dùng cơm. Khách liền mượn con dao, định giết con ngựa mà mình cưỡi đến để làm món ăn. Chủ nhà bảo rằng: “Thế thì làm sao ông về?” Khách đáp: “Trong số gà vịt của ông, tôi mượn một con cưỡi về là được.”

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Bất lưu khách  Tham lận bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 17/4/2015

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post