Dịch thuật: Người nông dân và thầy phong thuỷ

NGƯỜI NÔNG DÂN VÀ THẦY PHONG THUỶ

          Ngày xưa có một người nông dân họ Vương tên Ân , không yên tâm làm ruộng mà chỉ muốn phát tài, nhưng không biết cách nào. Một ngày nọ, Vương Ân nghe nói có một thầy phong thuỷ thường xem cho người ta, rất nhiều người nhờ đó mà phát tài. Vì thế Vương Ân tìm đến vị thầy phong thuỷ nọ, nhờ thầy tìm cho mình một nơi. Thầy phong thuỷ nói rằng:
          Phong thuỷ không thể tuỳ tiện xem bừa, thiên cơ bất khả tiết lộ, nếu không, tôi sẽ bị mù đôi mắt.
          Vương Ân quỳ trước mặt thầy phong thuỷ, thề rằng:
          Nếu thầy do vì tìm cho tôi chỗ tốt mà đôi mắt bị mù thì tôi nhất định sẽ xem thầy như cha mẹ, phụng dưỡng thầy suốt đời.
          Thầy phong thuỷ nhìn thấy thái độ Vương Ân thành khẩn như thế nên bằng lòng.
          Thầy phong thuỷ tìm rất nhiều nơi, cuối cùng đến chỗ vách núi, nói với  Vương Ân rằng:
          Bờ sông đối diện nơi vách núi này chính là một chỗ tốt. Nếu cư trú ở đây, nhất định sẽ phát tài.
          Vương Ân theo chỗ mà thầy phong thuỷ đã chọn cất nhà. Mấy năm sau, quả nhiên phát tài, đôi mắt của thầy phong thuỷ cũng bị mù. Lâu ngày Vương Ân nghĩ bụng:
          Mình đã nuôi phí một phế nhân, chẳng được lợi lộc gì.
          Thế là ngày ngày Vương Ân cưỡng bức gây khó cho thầy phong thuỷ, dần xem thường, không đánh thì cũng mắng. Thầy phong thuỷ hối hận, than rằng:
          Mình tuy có thể xem được phong thuỷ, nhưng làm sao có thể nhìn thấu lòng người ta?
          Qua mấy năm sau, học trò của thầy phong thuỷ đến thăm, nhìn thấy thầy mình gặp phải cảnh ngộ bi thảm như thế liền hai tay nâng thầy dậy, khóc và nói rằng:
          Thầy ơi! Thầy một đời làm việc tốt, sao người tốt không được báo điều tốt?
          Thầy phong thuỷ an ủi rằng:
          Con chớ đau lòng. Thầy hiện tại sẽ truyền cho con một kế, có thể khiến thiện ác đều báo ứng.
          Một ngày kia, người học trò đến nhà Vương Ân, nhìn thấy Vương Ân liền cố ý kinh ngạc than lên:
          Ái chà! Nơi đây quả là mảnh đất phong thuỷ tốt.
          Vương Ân đắc ý nói:
          Ông cũng biết xem phong thuỷ à?
          Người học trò đáp rằng:
          Nếu nơi vách núi đối diện đục cho 3 lỗ, giống như lắp thêm mắt và miệng  cho rồng, thì càng đại phát tài, con cháu sẽ làm quan lớn.
          Vương Ân tin lời cho là thật vô cùng vui mừng, lập tức tìm thợ đến, theo cách mà người học trò đã nói đục 3 lỗ. Chỉ thấy một đôi hạc trắng từ trong vách núi vụt ra bay mất.
          Từ đó, nhà Vương Ân làm việc gì cũng đều không thuận lợi. Chỉ qua có mấy năm, Vương Ân cuối cùng nghèo rớt. Mắt của thầy phong thuỷ cũng sáng trở lại.
          Đến nay, đi ngang qua con đường lớn từ cầu đến hồ chứa nước Thăng Chung 升钟 huyện Nam Bộ 南部 tỉnh Tứ Xuyên 四川 người ta còn thấy 3 thạch động. 3 thạch động nhắc người đời: mang ơn biết đến đáp là bậc quân tử, qua cầu rút ván là kẻ tiểu nhân. Thiện ác cuối cùng rồi cũng báo, trên đầu ba thước có thần linh.

                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 08/3/2015

Previous Post Next Post