Dịch thuật: Ăn nguyên bảo

ĂN NGUYÊN BẢO

          Vằn thắn (hồn đồn 馄饨) và sủi cảo (giảo tử 饺子) đều có hình dạng gần giống với thoi bạc nguyên bảo 元宝 cho nên khi tết đến, trong dân gian đều xem hai món này là thức ăn cát tường. Đêm trừ tịch, nhiều gia đình ăn sủi cảo. Bữa sủi cảo ăn qua hai năm nên gọi là “canh tuế giảo tử” 更岁饺子.
          Cho dù là hiện tại, nhiều địa phương vẫn còn tập tục ngày mồng 1 tháng Giêng ăn sủi cảo bọc tiền. Sáng sớm, mọi người trong nhà quây quần ăn sủi cảo, bên trong sủi cảo bọc 1,2 đồng tiền biểu thị năm mới có phúc, đại cát đại lợi, tài nguyên dồi dào không dứt. Ngày mồng 2 tháng Giêng là ngày dân gian nghinh Tài thần, cũng lưu hành tục ăn sủi cảo, gọi là “nguyên bảo thang” 元宝汤. Mọi người thường nói, vào ngày này ăn “nguyên bảo thang” có thể đại phát tài vận trong năm mới.
          Một số nơi ở phương bắc còn cho rằng: vằn thắn (hồn đồn 馄饨) đồng âm với “hỗn độn” 混沌, ý nói Bàn Cổ mở mang trời đất, từ trong hỗn độn đem đến thế giới nhân loại, cho nên mọi người cho rằng: ăn vằn thắn trong đêm trừ tịch sẽ không bị hồ đồ, năm tới càng thêm thông minh lanh lợi.

                                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                                           Quy Nhơn 22/02/2015
                                                                              Mồng 4 tết Ất Mùi

Nguyên tác Trung văn
NGẬT NGUYÊN BẢO
吃元宝
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post