Dịch thuật: Hiến chúc thọ đào


HIẾN CHÚC THỌ ĐÀO

          Tương truyền vào hai ngàn năm trước, ngày mồng 7 tháng 7 một năm nọ, Tây Vương Mẫu 西王母xuống phàm trần tặng cho Hán Vũ Đế 漢武帝4 quả đào tiên. Vũ Đế sau khi ăn đem hạt đào giữ lại định để ngày sau trồng. Vương Mẫu cười nói rằng:
         Đào này 3000 năm mới kết quả một lần. Đất Hoa Hạ khô cằn trồng không sống được đâu.
           Từ chuyện này, mọi người lấy quả đào do con người làm ra để thay cho đào tiên. Dùng bột nắn thành hình quả đào, bên trong cho táo đã giã nhuyễn cùng đậu, hạt sen làm nhân rồi đem hấp lên.
         Hiến chúc thọ đào tượng trưng bậc trưởng bối sống vạn thọ vô cương, tuổi già an nhàn vui vẻ.

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 23/02/2015
                                                                             Mồng 5 tết Ất Mùi
                                                                            
Nguyên tác Trung văn
HIẾN CHÚC THỌ ĐÀO
獻祝壽桃
Trong quyển
CÁT TƯỜNG ĐÍCH TRUNG QUỐC
吉祥的中國
Bản công ti biên tập bộ biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti, năm Dân Quốc thứ 90.
Previous Post Next Post