Dịch thuật: Mạnh Thường Quân vì sao hậu đãi môn khách

MẠNH THƯỜNG QUÂN VÌ SAO HẬU ĐÃI MÔN KHÁCH

          Thời Chiến Quốc, trong nhà Tướng quốc nước Tề là Mạnh Thường Quân 孟尝君 có đến hơn 3000 môn khách, trong đó có một người có quan hệ ám muội với phu nhân của Mạnh Thường Quân.
          Một ngày nọ, một người bạn của Mạnh Thường Quân đến nói với Mạnh Thường Quân:
          Môn khách tương thông với tôn phu nhân là một việc đại bất kính, cần phải giết người đó đi.
          Mạnh Thường Quân suy nghĩ một lát rồi nói:
          Nam nữ gặp nhau phát sinh lòng mến mộ là chuyện thường tình của con người, chẳng có gì đáng phải kinh ngạc, không nên nhắc đến chuyện đó nữa.
          Chẳng bao lâu Mạnh Thường Quân triệu kiến vị môn khách nọ, nói rằng:
          Ông ở nhà tôi đã lâu, chức quan lớn thì không thể làm, phong cho ông chức quan nhỏ lại sợ thiệt thòi tài năng của ông. Như thế này đi, vị quân chủ nước Vệ là bạn tốt của tôi, tôi sẽ tiến cử ông đến nơi đó làm quan.
          Mạnh Thường Quân liền đích thân viết một lá thư, lại tặng cho vị môn khách nọ ngựa xe, vàng bạc để ông ta lên đường.
          Vị môn khách nọ sau khi đến nước Vệ quả nhiên được trọng dụng. Chẳng bao lâu mối quan hệ giữa Tề và Vệ xấu đi, quốc quân nước Vệ muốn hợp cùng các nước khác tấn công nước Tề. Vị môn khách nọ liền nói với quốc quân nước Vệ:
          Trước đây Mạnh Thường Quân là bạn tốt với ngài, đồng thời đính ước đời đời không xâm phạm điều ước. Nay Vệ muốn đánh Tề, đó là đã bội ước lại điều ước, lừa dối Mạnh Thường Quân. Ngài không xuất binh thì thôi, nếu xuất binh đánh Tề, tôi sẽ chết trước mặt ngài.
          Quốc quân nước Vệ đành phải huỷ bỏ dự tính liên hợp cùng các nước đánh Tề.
          Mạnh Thường Quân nhân hậu, không giết vị môn khách nọ, cuối cùng đã chuyển hoạ thành công, chuyện xấu hoá thành chuyện tốt.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 31/01/2015

Nguyên tác Trung văn
MẠNH THƯỜNG QUÂN VI THẬP MA KHOAN HẬU ĐÃI MÔN KHÁCH
孟尝君为什么宽厚待门客
Trong quyển
VĂN NGÔN VĂN TOÀN GIẢI
文言文全解
Chủ biên: Thẩm Diễm Xuân 沈艳春
            Đô Hưng Đông 都兴东
             Hà Thục Quyên 何淑娟
Cát Lâm Đại học xuất bản xã, 2003.
Previous Post Next Post