Ảnh: Tháp Dương Long huyện Tây Sơn tỉnh Bình ĐịnhMặt sau của tháp
14g22 ngày 18/8/2014


Mặt trước của tháp 
14g13 ngày 18/8/2014


Bia xếp hạng 
14g12 ngày 18/8/2014

THÁP DƯƠNG LONG 
(Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định)


THÁP DƯƠNG LONG
(Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) 
          Tháp Dương Long là cụm di tích gồm 3 tháp được xây dựng vào nửa cuối thế kỉ 12. Trước đây tháp toạ lạc tại địa phận 2 thôn Vân Tường xã Bình Hoà và An Chánh xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, hiện nay khu vực tháp được sáp nhập về thôn An Chánh xã Tây Bình để thuận lợi trong công tác hành chính.
          Trong quyển Nước non Bình Định, Quách Tấn đã viết rằng:
          Tháp DƯƠNG LONG gồm có ba ngọn đứng ngang nhau trên một nổng gò cao, một nửa thuộc thôn Vân Tường, một nửa thuộc thôn Trường Định, quận Bình Khê. Ngọn tháp chính giữa cao hơn hai ngọn hai bên, một mười một tám. Người Pháp gọi tháp này là Tour d Ivoire (Tháp Ngà)
          Trong các tháp ở Bình Định, tháp Dương Long ít hư hơn hết và cũng đẹp hơn hết …. (trang 225)
          Tháp được xếp hạng ngày 10 tháng 7 năm 1980.

Nguồn
- Tạp chí Khoa học và công nghệ Bình Định
- Trang thông tin điện tử Sở văn hoá, thể thao và du lịch Bình Định.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 04/12/2014
Previous Post Next Post