Dịch thuật: Nhân trung chi long

NHÂN TRUNG CHI LONG
人中之龙
RỒNG TRONG ĐÁM NGƯỜI

Giải thích: hình dung nhân tài kiệt xuất phi phàm
Xuất xứ: Đường . Phòng Huyền Linh 房玄龄: Tấn thư – Tống Khiên truyện 晋书 - 宋纤传

          Tống Khiên 宋纤 đời Tấn là một văn sĩ có học vấn và phẩm hạnh. Lúc còn trẻ đã có chí lớn, về sau nhìn thấy những hắc ám của nội bộ tập đoàn thống trị nên bắt đầu chán ghét cuộc sống quan trường, quyết chí không tham gia chính sự, ẩn cư tới già.
          Đương thời, Thái thú Mã Ngập 马岌 rất ngưỡng mộ nhân phẩm của Tống Khiên. Mã Ngập tìm đến nơi ở của ông, muốn mời ra làm quan. Tống Khiên đoán được ý định của Mã Ngập, vội sai gia đồng đóng cửa, không chịu tiếp kiến.
          Mã Ngập bị từ chối trong lòng có chút không vui. Nhưng liền nghĩ, một người mà không vì quan cao lộc hậu quyến rũ, luôn giữ mình trong sạch, thanh bần tự lạc, khiến người ta sinh lòng kính phục. Mã Ngập cảm khái nói với tuỳ tùng:
          Đại danh của Tống Khiên thường nghe thấy, đức hạnh của ông ta luôn được người đời học theo, nhưng hình bóng của ông ta lại không thể dễ dàng thấy được, đặc biệt là với những người muốn nhón cao chân chốn quan trường thì tuyệt đối không thể nào nhìn thấy. Tống tiên sinh quả là rồng trong đám người vậy.

                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                    Quy Nhơn 26/11/2014

Nguyên tác Trung văn
NHÂN TRUNG CHI LONG
人中之龙
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post