Dịch thuật: Trà Bích Loa Xuân

TRÀ BÍCH LOA XUÂN

          Trà Bích Loa Xuân 碧螺春 sản xuất tại núi Động Đình 洞庭 ở Thái Hồ 太湖 huyện Ngô tỉnh Giang Tô 江苏. Trà ở đây có lịch sử lâu đời, nổi tiếng khắp nơi. Theo Thanh gia lục 清嘉录, nguồn gốc của trà Bích Loa Xuân liên quan đến một truyền thuyết: phía đông núi Động Đình có núi Bích Loa 碧螺, trên vách đá mọc ra mấy cây trà hoang, hàng năm người dân ở đây thường hái về để dùng. Có một năm vào mùa hái trà, mọi người lên núi nhìn thấy lá trà tươi tốt nên ra sức hái, vì giỏ chứa đã đầy, họ mới bỏ vào trong người. Lá trà tươi gặp được sức nóng, liền toả ra một mùi thơm ngào ngạt, mọi người đều đồng thanh kêu lên “hách sát nhân hương” 吓煞人香! Từ đó về sau, khi hái trà mọi người đều không dùng giỏ nữa mà đều bỏ lá trà vào trong người, đồng thời gọi loại trà đó là “Hách sát nhân hương”. Trong số những người dân ở đó, có một người tên là Chu Chính Nguyên 朱正元, đặc biệt tinh thông phương pháp chế tạo trà “Hách sát nhân hương”. Một năm nọ, hoàng đế Khang Hi 康熙 triều Thanh đến chơi Thái Hồ, quan Tuần phủ là Tống Lạc 宋荦 dâng lên trà “Hách sát nhân hương”. Hoàng đế Khang Hi sau khi thưởng thức qua, cảm thấy mùi thơm nồng ấm nhưng tên gọi nghe không được nhã, nên đã đổi gọi là “Bích Loa Xuân”.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                                   Quy Nhơn 17/10/2014

Trong quyển
TRÀ DỮ TRUNG QUỐC VĂN HOÁ
茶与中国文化
Tác giả: Vương Quốc An 王国安, Yếu Anh 要英
Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 2000
Previous Post Next Post