Dịch thuật: Mịch đắng cước


觅凳脚
    乡间坐凳, 多以现成树丫叉为脚者. 一脚偶坏, 主人命仆往山中觅取. 仆持斧出, 竟日空回, 主人责之, 答曰:丫叉尽有, 都是朝上生, 没有向下生的.
                       (笑林广记)

MỊCH ĐẮNG CƯỚC
          Hương gian toạ đắng, đa dĩ hiện thành thụ nha xoa vi cước giả. Nhất cước ngẫu hoại, chủ nhân mệnh bộc vãng sơn trung mịch thủ. Bộc trì phủ xuất, cánh nhật không hồi, chủ nhân trách chi, đáp viết: “Nha xoa tận hữu, đô thị triều thượng sinh, một hữu hướng hạ sinh đích.”
                                                                                 (Tiếu lâm quảng kí) 

TÌM CHẠC CÂY LÀM CHÂN GHẾ
          Ghế ngồi trong làng, đa phần dùng chạc cây để làm chân. Một lần nọ, có một chiếc ghế bị hư một chân, chủ nhân sai người đầy tớ vào rừng tìm chạc cây. Người đầy tớ xách rìu đi tìm, tìm cả một ngày mà không được nên về tay không, chủ nhân trách mắng, người đầy tớ nói rằng: “Chạc cây thì nhiều, nhưng hết thảy đều mọc hướng lên trên, không có chạc nào mọc hướng xuống dưới.” 

CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH
TIẾU LÂM QUẢNG KÍ笑林广记:tập truyện cười do Du hí chủ nhân 游戏主人 đời Thanh thu thập biên soạn thành. Toàn sách chia làm 12 bộ, gồm:
- Cổ diễm bộ 古艳部        - Hủ lưu bộ 腐流部         - Thuật nghiệp bộ 术业部
- Hình thể bộ 形体部        - Thù bẩm bộ 殊禀部      - Khuê phong bộ 闺风部
- Thế huý bộ 世讳部        - Tăng đạo bộ 僧道部      - Tham lận bộ 贪吝部
- Bần cũ bộ 贫窭部          - Cơ thích bộ 讥剌部       - Mậu ngộ bộ 谬误部      
          Những truyện cười trong Tiếu lâm quảng kí đa phần là của hai đời Minh Thanh, hình thức chủ yếu là những đoạn văn ngắn.
          Truyện Mịch đắng cước  Thù bẩm bộ.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 19/10/2014

TIẾU LÂM QUẢNG KÍ
笑林广记
(Thanh) Du Hí chủ nhân 游戏主人 biên soạn
Tang Thánh Đồng 桑圣彤 chú dịch
Sùng Văn thư cục, 2007.
Previous Post Next Post