Dịch thuật: Hoa thuỷ tiên vùng Chương Châu

HOA THUỶ TIÊN VÙNG CHƯƠNG CHÂU

          Thuỷ tiên 水仙 là loài hoa thưởng ngoạn thanh nhã cao khiết. Chỉ cần một gáo nước trong, vài ba hòn sỏi là nó có thể mọc rễ đâm chồi. Hoa thuỷ tiên còn gọi là “Lăng ba tiên tử” 凌波仙子, mọi người xem nó là loài hoa cát tường như ý.
          Thuỷ tiên thuộc họ hành tỏi, là loại hoa có rễ củ, còn gọi là “Thiên thông” 天葱, “Nhã toán” 雅蒜. Thuỷ tiên vùng Chương Châu 彰州 (1) nổi tiếng khắp gần xa, chủ yếu phân làm 2 loại lớn là cánh đơn và cánh kép. Loại cánh đơn gọi là “Ngọc trản ngân đài” 玉盏银台, loại cánh kép gọi là “Ngọc linh lung” 玉玲珑. Thời gian hoa nở khoảng chừng trên dưới 20 ngày.
          Phạm vi phân bố hoa thuỷ tiên rất hẹp, khu vực sản sinh chủ yếu là tại bình nguyên Cửu Long giang 九龙江 sườn phía nam Viên sơn 圆山 trấn Cửu Hồ 九湖thành phố Chương Châu 彰州. Nơi đây, môi trường thiên nhiên ưu đãi đặc biệt và kĩ thuật nuôi trồng cao siêu đã khiến củ thuỷ tiên to mập, hoa dày, sắc thì đẹp hương lại thơm, được khen tặng là chủng loại ưu tú. Nơi đây có lời ca rằng:
Viên sơn thập bát diện
Diện diện xuất vương hầu
 Nhất diện bất phong hầu
Xuất liễu thuỷ tiên đầu
圆山十八面
面面出王侯
一面不封侯
出了水仙头
Viên sơn mười tám hướng
Hướng nào cũng có vương hầu
Riêng một hướng không có phong hầu
Nhưng lại mọc ra loài  hoa thuỷ tiên

Chú của người dịch
(1)- Chương Châu 彰州: thuộc tỉnh Phúc Kiến 福建 Trung Quốc.

Một số biệt danh của hoa thuỷ tiên
          Xí đầu thuỷ tiên 企头水仙, Giải trảo thuỷ tiên 蟹爪水仙, Lăng ba tiên tử 凌波仙子, Ngọc trản ngân đài 玉盏银台, Lạc thần Hương Phi 洛神香妃, Ngọc linh lung” 玉玲珑, Diêu nữ hoa 姚女花, Nữ sử hoa 女史花, Thiên thông 天葱, Nhã toán雅蒜, Lệ lan 俪兰, Nữ tinh 女星, Tuyết trung hoa 雪中花.
          Nguồn http://zh.wikipedia.org/wiki.

                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 11/10/2014

Nguyên tác Trung văn
CHƯƠNG CHÂU THUỶ TIÊN
彰州水仙
Trong quyển
HUỀ TRÌNH TẨU TRUNG QUỐC
PHÚC KIẾN – QUẢNG ĐÔNG – HẢI NAM
携程走中国
福建 - 广东 - 海南
Chủ biên: Huề trình lữ hành phục vụ công ti
Thượng Hải Tam Liên thư điếm, 2001.
Previous Post Next Post